• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Shareholder meetings

In het licht van Covid-19 (coronavirus) en de daaraan gerelateerde veiligheidsmaatregelen, neemt Fugro de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht om de risico’s voor alle betrokkenen te minimaliseren. Als gevolg hiervan verzoeken wij u dringend de AVA niet in persoon bij te wonen.

  • U hoeft de vergadering niet bij te wonen om toch te kunnen stemmen. U kunt dat doen door een volmacht te verstrekken. 
  • Gezien de buitengewone omstandigheden, en omdat we uw bijdrage waarderen, bieden we de mogelijkheid om via mail vragen in te dienen. U kunt uw vragen met betrekking tot de onderwerpen op de agenda sturen naar ir@fugro.com op uiterlijk 24 april 2020.
  • De vergadering is te volgen door middel van een video webcast. 
  • Er zullen geen sociale bijeenkomsten plaatsvinden rondom de vergadering; dus geen borrel na afloop.
  • We zullen wellicht alsnog op een later moment moeten besluiten om de vergadering te verplaatsen naar een andere datum.
  • We volgen alle ontwikkelingen op de voet en houden u up-to-date via deze pagina.

Full details of the changes to the AGM due to COVID-19 are available in English and Dutch.

Webcast annual general meeting 2020

Annual General Meeting 2020

Webcast Annual General Meeting 2020
AGM 30 April 2020 – COVID-19 statement
AVA 30 April 2020 – COVID-19 statement
Notice and information on attending the AGM
Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA
Agenda with explanatory notes
Agenda met toelichting
Annual report 2019
Total outstanding share capital and voting rights
Proxy and voting instruction form for holders of certificates of shares
Proxy, voting instruction and reply form for holders of shares

Annual General Meeting 2019

Minutes AGM 26 April 2019 (available in Dutch only) version 2.0
Voting results AGM 2019
Notice and information on attending the AGM
Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA
Agenda with explanatory notes
Agenda met toelichting
Annual report 2018
Main elements management services agreement Mr. Mark Heine (only English version)
Total outstanding share capital and voting rights
Proxy and voting instruction form for holders of certificates of shares
Proxy, voting instruction and reply form for holders of shares

Annual General Meeting 2018

Minutes AGM 26 April 2018 (available in Dutch only)
Voting results AGM 2018
Presentation AGM 2018
Notice and information on attending the AGM
Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA
Agenda with explanatory notes
Agenda met toelichting
Annual report 2017
Main elements management services agreement Mr. Paul Verhagen (only English version)
Total outstanding share capital and voting rights as per record date
Proxy and voting instruction form for holders of certificates of shares (only English version)
Proxy, voting instruction and reply form for holders of shares (only English version)
Route description The Hague Marriott Hotel
Routebeschrijving

Extraordinary General Meeting 2017

Draft minutes EGM 14 December 2017 (available in Dutch only)
Voting results EGM
Notice and information on attending the EGM
Oproep en informatie voor het bijwonen van de BAVA
Agenda with explanatory notes
Agenda with explanatory notes (dutch)
Proposed amendments to the articles of association (“triptych”)
Voorgestelde statutenwijziging (“drieluik”)
Total outstanding share capital and voting rights
Main elements management services agreement Mr. Øystein Løseth
Power of attorney, voting instruction and reply form for holders of shares
Volmacht (tevens steminstructie en aanmeldingsformulier) voor aandeelhouders
Power of attorney and voting instruction for holders of certificates of shares
Volmacht (tevens steminstructie) voor certificaathouders

Annual General Meeting 2017

Draft minutes AGM 29 April 2017 (available in Dutch only)
Voting results 2017
Agenda met toelichting
Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA
Volmacht voor aandeelhouders
Volmacht voor certificaathouders
Notice and information on attending the AGM
Agenda with explanatory notes
Total outstanding share capital and voting rights
Annual report 2016
Adjusted remuneration policy (see explanatory notes to the agenda - available in English only)
Power of attorney for holders of certificates of shares
Power of attorney for holders of shares
Route description Crowne Plaza Den Haag - Promenade

Annual General Meeting 2016

Minutes AGM 29 April 2016 (available in Dutch only)
Voting results 2016
Agenda with explanatory notes
Agenda met toelichting
Notice and information on attending the AGM
Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA
Annual report (including the financial statements) 2015
Main elements management services agreement Mr. Brice Bouffard
Total outstanding share capital and voting rights
Power of attorney for holders of certificates of shares
Volmacht voor certificaathouders
Power of attorney for holders of shares
Volmacht voor aandeelhouders
Route description Crowne Plaza Den Haag - Promenade

Annual General Meeting 2015

Minutes AGM 2015
Voting results 2015
Notice and information on attending the AGM
Agenda met toelichting
Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA
Total outstanding share capital and voting rights
Annual Report (including the Financial Statements) 2014
Main elements management services agreement Mr. Heine
Agenda with the explanatory notes
Route description Crowne Plaza Den Haag - Promenade
Power of attorney for holders of certificates of shares
Power of attorney for holders of shares

Annual General Meeting 2014

Minutes AGM 6 May 2014 (available in Dutch only)
Stemuitslag 2014 - in Dutch
Voting Results 2014
Volmacht, steminstructie en aanmeldingsformulier voor aandeelhouders – in Dutch
Volmacht en steminstructie voor certificaathouders – in Dutch
Totaal aantal uitstaande aandelen en stemrecht – in Dutch
Oproep en informatie voor het bijwonen van de AVA – in Dutch
Agenda met toelichting – in Dutch
Proxy, voting instruction and reply form for shareholders
Proxy and voting instruction form for holders of certificates of shares
Total number of outstanding shares and voting rights
Annual Report (including the Financial Statements) 2013
Agenda with the explanatory notes
Notice and information on attending the AGM

Extraordinary General Meeting 2013

Minutes EGM 27 November 2013 (available in Dutch only)
Notice and information on attending the EGM
Agenda with the explanatory notes
Main elements of the management services agreement with Mr. P.A.H. Verhagen
Total number of outstanding shares and voting rights
Voting results EGM 2013

Annual General Meeting 2013

Minutes AGM 8 May 2013 (available in Dutch only)
Voting results AGM 2013
Dividend 2012
Notice and information on attending the AGM
Agenda with the explanatory notes
Annual Report 2012
Summary most important elements service provision agreement with Mr. S.J. Thomson
Total number of outstanding shares and voting rights
12

Find out more about Fugro