Mes teikiame naujausių ir tradicinių giliųjų pamatų bandymų paslaugas, daugiausia dėmesio skirdami projektinio optimizavimo įgalinimui ir ilgalaikio veiksmingumo užtikrinimui kartu su giliųjų pamatų tinkamumo užtikrinimu net esant sudėtingiausioms vietos sąlygoms ir apkrovos scenarijams.

Mes teikiame plačiausią visų tipų pamatų bandymo paslaugų spektrą visame pasaulyje, nuo pilnos apimties bandymų statine apkrova, naudojant kompiuteriu kontroliuojamus dvikrypčio veikimo Osterbergo apkrovos kamerą (O-cell) ir tradicinius apkrovos metodus, iki aukšto įtempio dinaminės apkrovos, akustinių ir terminių vientisumo bandymų.

Per daugiau kaip 45 metus mokslinių tyrimų ir plėtros, bandymo apkrova mokslas iš naujo apibrėžtas visame pasaulyje, užtikrinant didesnį saugumą ir veiksmingumą. Pilnos apimties bandymai gali atskleisti didžiulį vertės inžinerijos ir pamatų projektavimo optimizavimo potencialą, užtikrinant reikšmingą išlaidų taupymą ir pamatų veiksmingumą.  Inžinieriai ir savininkai visame pasaulyje kreipiasi į „Fugro“, kad savo pamatams suteiktų vertės ir pasitikėjimą jais.

 • „O-cell“® (Osterbergo apkrovos kamera) bandymas dvikrypte statine apkrova – kartu atliekamas pilnos apimties bandymas statine apkrova dviejose to paties pamato sekcijose, žymiai sumažinant bandymo kainą ir pagerinant saugą, pašalinant balastų, reaguojančių polių ir reaguojančių sijų poreikį. Pamatų elementas gali būti veikiamas bandymo apkrovomis nuo 3 MN iki daugiau nei 300 MN.
 • „RIM-Cell“ nustatyto atsparumo bandymas – santykinai nebrangi kokybės užtikrinimo priemonė, sumontuota gamybos šachtose / poliuose. Dvikryptė apkrova sudaroma naudojant pačią šachtą kaip slėginio indo dalį. „RIM-Cell“ ekonomija, montavimo greitis ir unikalūs rezultatai nepralenkiami, lyginant su kitais antrinio įtempimo ar pagrindo gerinimo metodais.
 • Bandymas iš viršaus žemyn ir bandymas šonine apkrova – „Fugro“ gali aprūpinti keltuvais ir instrumentais bei užtikrinti visiškai automatizuotas tradicinių viršutinės apkrovos bandymų paslaugas. Mes taip pat teikiame visas bandymo šonine apkrova paslaugas.
 • Skeltinio šoninio modulio bandymas – Osterbergo apkrovos kameros įstatomos į polių ar kitą pamatų elementą, statmeną šachtos ašiai. Apkrovos taikomos šonine kryptimi ir dvi polio dalys išplečiamos į gruntą ar uolieną. Palyginti su tradiciniu bandymu šonine apkrova, šio bandymo duomenų analizė yra sudėtingesnė.
 • „SoniCaliper“ – Užtikrina visišką giliųjų pamatų iškasų poliams ar stačiakampiams poliams 3D profiliavimą ir vertikalumą prieš karkaso įstatymą ir betonavimą.
 • Skersinių gręžinių akustinis registravimas („Cross-hole Sonic Logging“ CHSL arba CSL) – „Fugro“ turi dešimtmečių patirtį atliekant ir analizuojant CSL bandymus ir teikia visas interpretavimo konsultacijų paslaugas.
 • Vientisumo bandymas (PIT arba SIT) – „Fugro“ turi ilgametę patirtį atliekant mažo įtempio vientisumo bandymą naudojant įvairius metodus. Tiesiogiai arba pasinaudojant vienu iš mūsų vietinių biurų „Fugro“ gali suteikti įvairių pamatų vientisumo bandymų paslaugų, atlikti analizę, suteikti eksperto patarimų ir konsultacijų.
 • Terminio vientisumo profiliavimas („Thermal Integrity Profiling“, TIP) – Naudojama šiluma, kurią generuoja kietėjantis cementas, užpildomų į gręžinį polių, nepertraukiamais gręžimo sraigtais ar įkalus / užpylus išstumiant formuojamų polių kokybei įvertinti. Naudojant TIP įvertinamas viso skerspjūvio vientisumas visame pamatų elemento ilgyje, tai gali padėti nustatant sutvirtinimo padėtį. Taip pat gali būti naudojamas srovinio užpildymo skiediniu, sienų, sulaikančių minkštą gruntą bei požeminį vandenį, kokybės kontrolei.
 • Bandymas didelio įtempio dinamine apkrova – polių kalimo analizė („pile driving analysis“, PDA), bandymas dinamine apkrova („dynamic load testing“, DLT) ir dauguma kitų tipų bandymų didelio įtempio dinamine apkrova.
 • Konsultavimas – Turėdama ilgametę bendro pobūdžio polių bandymų metodų taikymo ir daugiau nei 25 metų bandymų dvikrypte statine apkrova patirtį, „Fugro“ gali pasiūlyti eksperto konsultavimą, projektavimą ir nepriklausomą bandymų rezultatų analizę.

Mūsų specialistai teikia nepriklausomas, trečiosios šalies montavimo darbų monitoringo paslaugas, kurios atitinka procesų pramonės praktikos („process industry practices“, PIP) ir kitų standartinių specifikacijų reikalavimus. Nesvarbu, ar pamatai sudaryti iš gręžtinių polių, gręžtinių monolitinių (ACIP) polių, plieninių, medinių arba kompozitinių spraustinių polių, sraigtinių polių arba mažųjų polių, mūsų montavimo ataskaitose rasite kasdienių darbų santraukas ir išsamius polių montavimo ir bandymo įrašus. Mes suprantame grunto būklės svarbą pamatų veiksmingumui ir atidžiai stebime gręžimo darbus ir (arba) smūgių skaičiaus tendencijas palyginimui su projektavimo prielaidomis.

Turime patirties įgyvendinant didelius ir prestižinius civilinės statybos (pastatų, tiltų, uostų, prieplaukų, užtvankų, vėjo jėgainių ir sunkiųjų inžinerinių įrenginių, metro ir požeminės infrastruktūros) projektus viešajame ir privačiajame sektoriuose.

„O-cell“® bandymai apkrova

Osterbergo apkrovos kamera® radikaliai pakeitė pamatų bandymų apkrova projektavimą, vykdymą ir interpretavimą. Šis būdas pakeitė mažuosius bandomuosius gręžtinius polius, kai siekiant išvengti milžiniškų išlaidų vietoje įprastinių didelio skersmens gręžtinių polių bandymai atliekami su sumažintais poliais. Bandymams naudojant viso dydžio gamybinius gręžtinius polius galima išvengti nekonservatyviųjų mastelio keitimo klaidų, net kai apkrova viršija 220 MN (50 000 kips).

Naudojant „O-cell“ buvo pasiekta daug pasaulio rekordų, įskaitant dabartinį 320 MN (72 600 kips) pasaulio rekordą, kuris buvo užregistruotas Luisvilyje, JAV Kentukio valstijoje. Daug itin didelės apkrovos polių ir monopolių šiuo metu projektuojama vien dėl to, kad mes sugebame juos išbandyti.

Esame dalyvavę pasaulinio lygio projektuose daugiau nei 60 šalių ir, be kitų, turime toliau nurodytus specializuotus išteklius.

 • Didžiausia pasaulyje tarptautinė bandymų apkrova duomenų bazė. Mūsų sukauptos žinios padeda parengti optimalią bandymų apkrova programą ir, galiausiai, suprojektuoti veiksmingiausius giliuosius pamatus. Tai padeda valdyti geotechninę riziką – jūsų projektui tai teikia reikšmingą naudą.
 • Moderniausia technologija, kaip „O-cell“, užtikrina tikslesnius duomenis ir mažesnes išlaidas statybos metu ir po jos.
 • Nuodugnios žinios apie sąveiką su gruntu mūsų inžinieriams leidžia geriau suprasti, kaip pamatai veiks.
 • Tarp mūsų darbuotojų yra pasaulyje pripažintų pamatų bandymų ekspertų.
 • Mūsų biurų tinklas veikia visame pasaulyje, todėl atvyksime net ir į pačią atokiausią projekto statybvietę.

Pasiteiraukite apie mūsų paslaugas