onshore_laboratory

Laboratoriniai grunto ir uolienų bandymai

Mūsų sudėtingos bandymų programos itin svarbios įgyvendinant projektus, kai grunto elgsena turi lemiamos reikšmės: pavyzdžiui, statant aukštybinius pastatus, tiltus, užtvankas, elektrines, šachtas, krantines, jūrines platformas ir tunelius. Mūsų akredituotose grunto laboratorijose visame pasaulyje bandymai atliekami moderniausia įranga ir pagal vietos bei tarptautiniu mastu pripažintų standartų reikalavimus.

Savo akredituotose laboratorijose analizuojame grunto mėginius iš visame pasaulyje sausumoje ir jūroje vykdomų projektų. Veikiame jau daug dešimtmečių ir mūsų pajėgumai bei ištekliai pelnė tarptautinį pripažinimą. Dėl didelės apimties, automatizuotų ir visą parą veikiančių pajėgumų bandymų duomenis galima apdoroti pagreitintai.

„Fugro“ laboratorijos nuolat atlieka toliau nurodytas bandymų užduotis.

 • Statiniai bandymai – triašė įtempio trajektorija, tiesioginis paprastasis kirpimas, žiedinis kirpimas, konsolidacija esant pastoviam deformacijos greičiui
 • Dinaminiai bandymai – rezonansinis bandymas, sukamasis kirpimas, ciklinis triašis bandymas, ciklinis tiesioginis paprastasis kirpimas, impulso greitis
 • Iki 6 col. skersmens nesuardytųjų mėginių ekstrudavimas ir paruošimas
 • Klasifikavimas
 • Mechaninė granuliometrinė ir hidrometrinė analizė
 • Vandens kiekis
 • Atterbergo ribos
 • Neriboto gniuždymo bandymai
 • Q ir R triašio gniuždymo bandymai
 • Filtracinio laidumo bandymai, įskaitant permeametro bandymus su lanksčiąja sienele
 • Spūdumo bandymai (15/25 smūgiai)
 • Tiesioginio kirpimo bandymai
 • Sutvirtinimo bandymai

Mūsų laboratorijos tiria gruntą tais atvejais, kai grunto ar uolienų inžinerinės savybės turi įtakos pagrindinių konstrukcijų projektavimui arba kai grunto keliamas pavojus yra svarbus veiksnys. Toliau pateikti keli pavyzdžiai:

 • gilieji pamatai sausumoje ir jūroje;
 • seklieji pamatai;
 • pylimai, užtvankos ir kitos žemės konstrukcijos;
 • pakrantės konstrukcijos;
 • giluminis kasimas;
 • vamzdynai ir kitos užkasamosios konstrukcijos;
 • tiltų pamatai ir atramos;
 • šlaitų stabilumas;
 • požeminio vandens barjerai;
 • geologinio pavojaus vertinimas;
  • nuošliaužos;
  • suskystėjimas;
  • šoninis plitimas;
  • seisminis grunto drebėjimas;
  • nusėdimas.

„Fugro“, turėdama pažangiausią šios pramonės šakos tyrimų bazę, imasi atlikti grunto analizę bet kur pasaulyje įgyvendinamiems projektams ir ataskaitą pateikia Jūsų pasirinktu būdu (saugioje interneto svetainėje, el. paštu, faksu arba spausdintinėje kopijoje). Vykdome ne tik sudėtingas bandymų programas, tačiau taip pat galime padėti supakuoti medžiagas ir pervežti mėginius, kad jie būtų kuo mažiau trikdomi. Taip pat galime Jus apmokyti atlikti klasifikavimo bei mėginių ėmimo procedūras ir laidumo bandymus.

Pagrindiniai mūsų laboratorinių bandymų paslaugų privalumai:

 • vadovauja labai patyrę inžinieriai;
 • greitai reaguojame, kai reikia periodinių ar specializuotų bandymų;
 • greitai atliekame didelio mėginių kiekio bandymus;
 • mūsų pačių parengti ir specialiai pritaikyti bandymai padeda valdyti sąnaudas.

Pasiteiraukite apie mūsų paslaugas