Visame pasaulyje esame sukaupę įvairaus konstrukcinio, geotechninio, aplinkosaugos ir hidrologinio monitoringo sistemų projektavimo ir įrengimo patirties, nuo vieno jutiklio įrengimo iki sudėtingesnių ir galingesnių automatizuotų nuotolinio valdymo sistemų.

Mūsų patirtis taikant matavimo aparatūrą ir monitoringą apima įvairius sektorius, kuriuose teikiame Jūsų reikalavimus geriausiai atitinkančius monitoringo sprendimus. Esame įsipareigoję įgyvendinti Jūsų projektą, todėl su Jumis būsime per visą projekto gyvavimo laikotarpį, įskaitant:

 • monitoringo sistemos projektavimą;
 • pirkimą ir tiekimą;
 • montavimą, perdavimą eksploatuoti ir bandymus;
 • pradinius rodmenis;
 • monitoringą ir duomenų pateikimą;
 • eksploatavimo nutraukimą.

Visi mūsų monitoringo sprendimai apima toliau išvardytus elementus.

Projektavimo ir rizikos analizė

Optimizuojame kiekvienos monitoringo sistemos projektavimą, įskaitant rizikos identifikavimą ir atitinkamas rizikos mažinimo priemones.

Monitoringo specifikacijos ir kainos nustatymas

Mums teko dirbti įgyvendinant prestižiškiausius monitoringo projektus pasaulyje. Atidžiai peržiūrime pateiktas specifikacijas ir pasiūlome vertės analizės metodus, kurie padeda sumažinti išlaidas nedarant įtakos kokybei. Esame nepriklausomi (savo produktų mes neparduodame ir neplatiname), todėl galime pateikti labai konkurencingą ir projektui tinkantį komercinį pasiūlymą.

Montavimas ir perdavimas eksploatuoti

Nuo tinkamo monitoringo sistemos sumontavimo ir perdavimo eksploatuoti labai priklauso duomenų kokybė. Mūsų ilgametė patirtis apima visų rūšių jutiklių montavimą, perdavimą eksploatuoti, bandymą, monitoringą ir eksploatacijos nutraukimą. Mūsų tikslas – pasiekti, kad pavyktų iš pirmo karto.

Duomenų stebėsena internetu

Mūsų sistemomis surinktus duomenis galima peržiūrėti naudojantis „GeODin Monitor“, mūsų pačių programine įranga. Duomenys joje pateikiami grafiškai arba lentelių forma ir ji taip pat generuoja ataskaitas. Duomenys saugiosiose svetainėse prieinami visą parą, septynias dienas per savaitę. Taip pat siūlome konsultavimo ir duomenų interpretavimo paslaugas.

Pritaikytos sistemų specifikacijos

Siekiant užtikrinti informacija pagrįstus sprendimus ir sumažinti riziką, matavimo aparatūros sistema turi būti patikima ir reikalauti kuo mažiau priežiūros. Turime patirties diegiant tiek mažas, tiek ir dideles monitoringo sistemas, todėl galime pateikti tinkamų specifikacijų monitoringą, kad būtų galima greitai gauti tikslius duomenis.

Esame geologinių paslaugų lyderis, turintis daugiau nei 260 biurų 62 šalyse, todėl vietos žinias galime derinti su technine patirtimi. Siūlome įvairių išteklių, kurie patenkins monitoringo poreikius įvairiose taikymo srityse ir įvairiose pramonės šakose.

Geležinkeliai

Projektuojant naują metro liniją ar modernizuojant esamą infrastruktūrą dažnai prireikia kompleksinių matavimo aparatūros sprendimų. Mūsų visiškai automatizuotos geotechnikos ir konstrukcijų monitoringo sistemos yra integruotos į geodezinius sprendimus, todėl galime užtikrinti, kad mūsų pateikta sistema optimaliai atitiks Jūsų reikalavimus ir specifikacijas.

Statyba ir infrastruktūra

Atliekant giluminio kasimo darbus būtina užtikrinti stabilumą, vykdyti kolonų apkrovos monitoringą bei vandens šalinimo kontrolę, kad būtų galima užtikrinti kuo mažesnį poveikį gretimiems statiniams, požeminėms konstrukcijoms ir inžineriniams tinklams.

Tuneliai ir jų kasimas turi įtakos aplinkiniam gruntui ir sukelia grunto nusėdimą. Norint kontroliuoti tunelio kasimo greitį, būtina derinti nusėdimo, konvergencijos monitoringą ir tunelių gręžimo mašinos valdymą, kad maksimali pažanga būtų užtikrinta sukeliant kuo mažiau trikdymų.

Statant tiltus su dideliais tarpatramiais monitoringo sistemas dažnai tenka integruoti į techninės priežiūros programą. Joje gali būti numatytas deformacijų matavimas (įskaitant lynų pluošto stebėseną) ir tilto atramų techninių savybių, GPS ir orų stebėsena – šitaip bus galima užtikrinti tilto eksploatavimo sąlygų atitiktį projektinėms ir anksti pastebėti struktūrinio nuovargio požymius.

Giliųjų pamatų (įskaitant polius ir neapskritojo skerspjūvio polius) techninės charakteristikos turi lemiamos reikšmės naujos konstrukcijos vientisumui. Šių pamatų projektai gali būti tikrinami dvikrypčiais ir tradiciniais polių bandymais, įterptaisiais tenzometrais ir šiluminio vientisumo bandymais.

Sąvartynai dažnai įrengiami ten, kur buvo vykdomos didelio masto kasybos ir juose dažnai tenka taikyti požeminio vandens valdymo, filtrato ir žemės dujų stebėsenos bei šlaito stabilumo problemų sprendimo priemones.

Elektros energijos gamyba

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių pramonėje monitoringas būtinas tiek statant vėjo jėgaines, tiek per visą jų eksploatavimo laikotarpį. Esame sumontavę visiškai sukomplektuotas meteorologinių bokštų, jėgainių pamatų ir pripildytųjų siūlių monitoringo sistemas, kad būtų galima valdyti konstrukcijas, stebėti triukšmą bei vibraciją ir užtikrinti įstatymų reikalavimų laikymąsi. Taip pat teikiame buvimo vietos kontrolei skirtas GPS sistemas.

Branduolinėje pramonėje mūsų sistemas galima pritaikyti statant giliąsias saugyklas arba siekiant kuo labiau sumažinti žmonių buvimą pavojingose zonose, naudojant įvairius nuotolinės prieigos sprendimus. 

Kasyba

Atliekant kasybos darbus pasitaiko grunto nusėdimo arba šlaito stabilumo problemų, dėl to gali prireikti aerofotografavimo, matmenų kontrolės (šlaito stabilumui ir kasimo greičiui įvertinti) ir požeminio vandens valdymo sprendimų.

Turto valdymas

Struktūrinės būklės stebėsenos sistemos (SHMS) yra visiškai integruotos ir apima įtempių monitoringą, apkrovos monitoringą (aktyvųjį ir pasyvųjį) su GPS sistemomis ir automatinio geodezinio matavimo metodus. Siekiant prailginti statinio gyvavimo trukmę, gali būti taikoma korozijos greičio kontrolė ir nusėdimo, konstrukcinio vientisumo bei temperatūros valdymas.

Hidrologija – hidrogeologija

Gruntinio vandens svyravimų matavimai gali turėti įtakos konstrukcijos stabilumui. Tai apima pylimų, užtvankų ir potvynių valdymą. Vandens šalinimo greičiui matuoti galima įdiegti pjezometrinio monitoringo sistemas, kuriomis taip pat galima matuoti neigiamą vandens porų slėgį. Aplinkosaugos požiūriu jautriose zonose reguliariai stebima vandens kokybė, vandens gylis ir tėkmė, drumstumas, pH ir temperatūra.

Dėl „Fugro“ vietos žinių ir pasaulinės patirties galime pasiūlyti pasaulinio lygio matavimo aparatūros ir monitoringo paslaugas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 • Nepriklausomas įrangos tiekėjas
 • Aukštos kvalifikacijos techniniai darbuotojai
 • Pažangus duomenų pateikimas internetu ir analizė
 • Prieiga prie papildomų „Fugro“ grupės paslaugų, pvz., gręžimo, geofizikos ir geodezijos
 • Operatyvumas, net kai reikia vykti į pačią atokiausią vietovę
 • Palaikymas visame pasaulyje

Susisiekite su mumis dėl paslaugų