construction_materials

Statybinių medžiagų inžinerija ir bandymai

„Fugro“ užtikrina, kad statybines medžiagas ir metodus bandančios, stebinčios ir tikrinančios bei mėginius imančios laboratorijos ir darbuotojai taikytų pramonėje pripažįstamą praktiką ir turėtų atitinkamus sertifikatus. Mūsų paslaugos pritaikomos prie projekto specifikacijų ir derinamos su rangovais, subrangovais ir tiekėjais. Griežti duomenų rinkimo, kokybės valdymo ir saugos procedūrų standartai užtikrina, kad galėsite pasikliauti aukščiausio lygio profesine ir technine kompetencija.

Projekto statybos etape mūsų statybinių medžiagų inžinerijos ir bandymo skyriai atlieka objekto tikrinimą. Siekdami užtikrinti, kad pamatai pastatyti tinkamai ir su projekto specifikacijas atitinkančiomis medžiagomis, mes tikriname ir užfiksuojame atramų, spraustinių arba gręžtinių polių įrengimą šiuos darbus atliekant ir tikriname medžiagų stiprumą.

Turėdami pasaulinį biurų tinklą taikome naujausius metodus ir medžiagas, kurie visame pasaulyje naudojami toliau nurodytose srityse.

Žemės darbų kontrolė

 • Tankio kontrolė
 • Granuliometrinė ir sietų analizė
 • Pamatų konstrukcijų stebėjimai
 • Grunto sutankinimo bandymai ir tikrinimas

Betonas / užpildai / mūras

 • Betono stiprio bandymai, betono mišinių sudarymas ir stiprio įrengimo vietoje vertinimas
 • Betono gamyklų tikrinimas
 • Mūro konstrukcijų eksploatavimo ir kokybės kontrolė
 • Brandos bandymai
 • Skiedinio, blokų ir plytų bandymai
 • Mišinių sudėtis ir patvirtinimas
 • Atramų stebėjimas
 • Polių stebėjimas
 • Armatūros stebėjimas prieš liejimą
 • Gręžtinių polių stebėjimai

Asfaltas / karštasis asfaltbetonis

 • Asfalto gamyklų ir asfalto dangos įrengimo tikrinimas
 • Mišinių sudarymas
 • Laboratoriniai ir lauko tankio bandymai
 • Ekstrakcijos ir granuliometrinė analizė
 • Kerninis gręžimas

Armatūrinis plienas

 • Įtempimo ir armatūrinio plieno tikrinimas
 • Netiesioginis tempiamasis stipris

Konstrukcinis plienas

 • Rentgenografiniai neardomieji bandymai (NDT)
 • Armatūrinio plieno tikrinimas ir bandymai
 • Konstrukcinio plieno surinkimo tikrinimas

Priešgaisrinės apsaugos darbai

 • Stebėjimas ir bandymai
 • Smėliasrove apdorotų paviršių stebėjimas

Mūsų inžinieriai atlieka daug įvairių medžiagų bandymų procedūrų, įskaitant:

konstrukcijų elementus;

 • pamatus; – atramas, spraustinius ir gręžtinius polius;
 • inžinerinius tinklus; – vandens, nuotekų ir elektros sistemas;
 • kolonas;
 • sienas;
 • stogus;

statybos projektus;

 • komercinės paskirties objektus; – statinius, daugiaaukščius biurų pastatus;
 • pramoninės paskirties objektus; – gamybines patalpas, sandėlius;
 • transportą; – greitkelius, kelius, tiltus;
 • perdavimo įrenginius; – elektros energijos įrenginius;
 • vandentiekį; – užtvankas, vamzdynus, siurblines.

„Fugro“ išmano vietos bei regioninius kodeksus ir statybinių medžiagų inžinerijos bei bandymo paslaugas teikiantys vietos biurai visada turi tinkamus ir reikiamus mūsų laboratorijoms ir techniniam personalui išduotus sertifikatus.

Pasiteiraukite apie mūsų paslaugas