Geologiniai ir geofiziniai tyrimai

„Fugro“ teikia moderniausias duomenų rinkimo ir konsultacines, geologinių pavojų įvertinimo ir sumažinimo paslaugas, kurios Jums suteikia galimybę valdyti projekto riziką. Pasaulio regionuose, kur yra sudėtingos geotechninės, aplinkos ir klimato sąlygos, mes teikiame profesionalias paslaugas pasitelkdami savo geologinio ir geofizinio tyrimo pajėgumus ir mūsų patyrusius specialistus.

Mūsų geologinių bei geofizinių tyrimų paslaugos yra prieinamos visame pasaulyje ir mes turime toliau nurodytus specializuotus pajėgumus.

 • Kameraliniai tyrimai:
  • esamų geologinių duomenų, aerofotonuotraukų ir nuotolinių vaizdų peržiūra;
  • duomenų rinkinių integravimas kuriant pirminį, GIS pagrįstą geologinį modelį;
  • potencialių geologinių ir geomorfologinių pavojų vertinimas;
  • lūžių susidarymo analizė;
  • tikimybinė lūžių poslinkio pavojaus analizė;
  • žemės drebėjimų seismologija;
  • tikimybinė ir deterministinė seisminio pavojaus analizė;
  • grunto virpesių silpimo lygties rengimas;
  • projektinių grunto virpesių ir laikinės diagramos rengimas;
  • statybvietės reagavimo analizė (1D, 2D, 3D, tiesinė, tiesinės analizės atitikmuo, netiesinė);
  • cunamių pavojai (tikimybiniai vertinimai, bangų modeliavimas, vandens lygio ir užliejimo vertinimas)
 • geologiniai ir geomorfologiniai žemėlapiai;
  • paleoseisminių lūžių tyrimai;
  • statybvietės apibūdinimas po žemės drebėjimo;
  • natūralių teritorijos pavojų vertinimas (nuošliaužos, nusėdimas, šlaito stabilumas);
 • inžinerinė geofizika;
  • seisminis atspindys;
  • seisminė lūžusioji banga ir tomografija;
  • paviršinių bangų seisminiai metodai, įskaitant paviršinių bangų daugiakanalę analizę (MASW);
  • VSP ir seisminis karotažas;
  • lūžio mikroseisminis bandymas („ReMi“);
  • gręžinių seisminiai metodai, įskaitant tomografiją;
  • kabelinis karotažas (petrofizinis, gręžinio vaizdo sukūrimas, hidraulinis);
  • PS suspensijos karotažas;
  • ertmių vaizdo sukūrimas;
  • tyrimas svarumo ir nesvarumo sąlygomis;
  • elektromagnetinio laidumo metodai;
  • prasiskverbiantis per gruntą radaras (GPR);
  • savasis potencialas (SP);
  • gėlo vandens varžos tomografija;
  • gėlo vandens aukšto dažnio akustika;
  • magnetometrija ir magnetinė gradientometrija;
  • elektrinės varžos tomografija (ERT);
  • „Magcone“ (UXO).

„Fugro“ geologinių ir geofizinių tyrimų paslaugos padidins Jūsų projekto vertę – nesvarbu, ar jos naudojamos atskirai, ar kaip esminė integruotos statybvietės apibūdinimo dalis, siekiant gauti įžvalgų apie grunto sąlygas. Informacija padeda suvokti grunto sąlygas ir kintamumą statybvietėje arba tam tikrame ruože, kad būtų lengviau parengti tikslinę statybvietės tyrimo programą, nustatyti konkrečias inžinerines savybes ir įvertinti dėl grunto kylančią riziką. Ji taip pat padeda suvokti, kaip gruntą veiks Jūsų planuojama plėtros veikla arba gamtos jėgos, pvz., seisminis drebėjimas. Geresnis suvokimas sumažina bendras išlaidas ir sumažina projekto riziką.

Geologiniai ir geofiziniai tyrimai duoda naudos toliau nurodytiems pagrindiniams inžinerinių statinių projektams.

 • Vamzdynų ir kiti linijiniai projektai –  pradiniame planavimo ir vamzdynų vietos parinkimo etape, siekiant išvengti nuošliaužų, sprūdžių ir kitų geologinių reiškinių keliamo pavojaus. Pasirinkus vamzdyno vietą, geofiziniai metodai gali suteikti žinių apie šalia vamzdyno trasos esančio grunto ir uolienų kintamumą ir pobūdį ir šią informaciją panaudoti planuojant statybvietės tyrimo darbus, sušvelninant grunto keliamą riziką ir sumažinant neapibrėžtumo bei nenumatytų atvejų tikimybę projektavimo ir statybos procese.
 • SGD terminalai, atominės elektrinės ir kiti ypatingos svarbos objektai –  pagrindiniai elementai pradiniame ypatingos svarbos objektų (pvz., SGD terminalų ir atominių elektrinių) statybvietės atrankos procese. Geologiniai pavojai (pvz., aktyvūs lūžiai, šlaito nestabilumas, karstinės tuštumos, suskystėjimas ir seisminis drebėjimas) gali kelti didelį pavojų; mūsų geologiniai ir geofiziniai metodai Jums gali padėti šių pavojų išvengti arba juos sušvelninti.
 • Tuneliai –  tunelio vietos parinkimo, linijinės konstrukcijos ir tunelio statybos metodika labai priklauso nuo grunto, kuriame tunelis yra tiesiamas, savybių. Be gerai suplanuotos statybvietės tyrimų programos, geologiniai ir geofiziniai tyrimai yra pirminiai patikimo grunto modelio kūrimo metodai. Šis modelis leis paruošti patikimą projektą ir sumažins netikrumą teikiant siūlymus dėl tunelio statybos ir jį statant minkštame grunte arba uolienoje.
 • Užtvankos, pylimai ir vandens sulaikymo konstrukcijos –  projekto statybvietės geologinės aplinkos ir konkrečių geologinių sąlygų vertinimas yra pirmas žingsnis siekiant sužinoti žemės konstrukcijos arba vandens sulaikymo konstrukcijos technines savybes ir su tokios konstrukcijos statyba ir eksploatavimu susijusią riziką. Mes rengiame statybvietės sąlygų apibūdinimą, padedame rengti tinkamą statybvietės tyrimo programą, kad būtų galima surinkti tikslingos informacijos apie požemio sąlygas ir sugretinti grunto sąlygas, remiantis gręžinių ir statinio zondavimo (CPT) duomenimis.

Geologinius ir geofizinius tyrimus atliekame per savo biurus visame pasaulyje. Mūsų geologai aprūpinti pažangiomis technologijomis, sistemomis ir moderniausia įranga. Mūsų specialistai Jūsų sudėtingus uždavinius pasiruošę spręsti visada užtikrindami saugią darbo aplinką.

Galite tikėtis šių ir daugelio kitų privalumų.

 • Aiškus Jūsų reikalavimų suvokimas
 • Biurų tinklas visame pasaulyje ir vietos lygmens patirtis daugelyje regionų
 • Platus paslaugų ir technologijų spektras, dėl to optimaliam sprendimui užtikrinti pakanka vienos sutarties
 • Padedame sumažinti grunto keliamą riziką, todėl taupomas laikas ir sumažėja gyvavimo ciklo išlaidos

Pasiteiraukite apie mūsų paslaugas