A Fugro geotechnical ground investigation instrument in use

Geotechniniai grunto tyrimai

„Fugro“ turi didžiulį būrį specialistų, todėl gali valdyti projektų riziką, ypač kai projektai įgyvendinami sudėtingomis ar sunkiomis sąlygomis. Turime ne tik profesinių gebėjimų, bet ir specialios įrangos, todėl esame pasirengę padėti įgyvendinti projektus seisminio aktyvumo zonose arba sunkiai prieinamose vietose. Dažnai dirbame ekstremalaus klimato zonose, aplinkosaugos požiūriu jautriose vietose, sudėtingoje miesto arba pramoninėje aplinkoje arba sudėtingomis sąlygomis (nuošaliose, užpelkėjusiose, užmirkusiose vietose arba esant minkštam gruntui).

Visada pasiūlysime gerus sprendimus, nesvarbu, kokią užduotį vykdote: geologinio vertinimo, statybvietės tyrimo, jūrų geodezijos ar geofizinių darbų.

Tinkamai suplanavus ir parengus gerai apgalvotą požeminio apibūdinimo tyrimo programą, statybos metu arba ją užbaigus pasitaikys mažiau kainuojančių staigmenų arba jų bus galima išvis išvengti. „Fugro“ aukštai vertinamos kompetencijos pagrindas – žinojimas, kokius klausimus užduoti ir kur bei kaip rinkti susijusią informaciją.

Mūsų didelis gręžimo ir pagalbinės įrangos parkas mums leidžia teikti įvairias lauko paslaugas, įskaitant:

 • grunto ir uolienos gręžimą, kerninį gręžimą ir mėginių ėmimą;
 • statinį zondavimą (CPT);
 • nesprogusių sprogmenų paiešką; 
 • in situ bandymus;
  • bandymus dilatometru ir presiometru;
  • MIP, HPT, EC, LIF (ROST, UVOST®, TarGOST®) ir XRF;
  • geofizinius tyrimus gręžiniuose ir tarp gręžinių;
  • gręžinio karotažą;
 • inžinerinės geofizikos tyrimus;
 • duomenų valdymą;
 • integruotą statybvietės apibūdinimą.

Atlikome tūkstančius statybviečių tyrimo programų patiems įvairiausiems projektams, nuo naftos ir chemijos įmonių ir elektrinių iki kelių bei tiltų, nuo visuomeninės ar komercinės paskirties statinių iki sveikatos priežiūros ir sporto centrų. Turėdami tinkamą įrangą, atitinkamą patirtį ir kompetetingus darbuotojus, rengiame ir įgyvendiname veiksmingas statybviečių žvalgybos programas įvairios apimties projektams, nepriklausomai nuo vietos.

„Fugro“ geotechninės statybvietės tyrimo paslaugos Jums gali suteikti įžvalgų apie grunto sąlygas konkrečioje statybvietėje, plačioje zonoje arba koridoriuje. Ši informacija paprastai naudojama norint susidaryti nuomonę apie grunto sąlygų pobūdį ir kintamumą arba nustatyti konkrečias, po statybviete esančio grunto ir uolienų inžinerines savybes. Ji taip pat naudinga vertinant grunto keliamą riziką ir padeda suprasti, kaip gruntą veiks Jūsų planuojama plėtros veikla arba gamtos jėgos, pvz., seisminis drebėjimas.

Geotechninius statybvietės tyrimus esame atlikę patiems įvairiausiems inžinerinių statinių projektams visame pasaulyje, įskaitant:

 • naftos ir dujų įrenginius sausumoje ir jūroje;
 • pakrantės konstrukcijas ir uosto įrenginius;
 • vamzdynus;
 • geležinkelius, metro ir kelius / greitkelius;
 • tiltus;
 • tunelius;
 • oro uostus;
 • elektros jėgaines (tradicines, branduolines, vėjo ir hidroelektrines);
 • užtvankas, pylimus ir vandens sulaikymo konstrukcijas;
 • didelius pastatus ir statinius;
 • vandens įleidimo ir išleidimo įrenginius.

„Fugro“ statybviečių tyrimo komandą sudaro inžinieriai, geologai ir mokslininkai, kurie pasitelkia pažangias technologijas ir sistemas. Daugelį iš jų esame sukūrę mes patys. Dėl šių specialiųjų išteklių mes galime greitai reaguoti į visas, net ir sudėtingas Jūsų problemas. Taip pat pasitelkiame patirtį, įrangą ir priemones, kaip antai:

 • vietos žinias apie grunto sąlygas, statybų praktiką ir tiekėjų tinklus, įgytus įgyvendinant pasaulinius projektus;
 • unikalius gręžimo pajėgumus ir didžiulę patirtį dirbant esant minkštam gruntui visų tipų vietovėse;
 • daug įvairios gręžimo / CPT įrangos ir darbuotojus;
 • sertifikuotas bandymų laboratorijas;
 • puikias programas, kurios užtikrina saugų darbą esant sudėtingoms vietos sąlygoms.

Pasiteiraukite apie mūsų paslaugas