Statinis zondavimas (CPT) yra greitas, universalus ir saugus in situ būdas grunto savybėms nustatyti.

Mūsų inžinieriai praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje buvo statinio zondavimo pradininkai ir šią technologiją ištobulino. Dabar tai yra daugelyje sričių tarptautiniu mastu pripažintas metodas. 

CPT bandymas naudojamas kaip integruoto žemės tyrimo dalis ir yra greitas bei ekonomiškai efektyvus būdas gruntų geotechninėmis bei geoekologinėms savybėms apskaičiuoti ir nesprogusių sprogmenų rizikai įvertinti. Jis suteikia toliau nurodytas galimybes.

Dirvožemio tipas ir stratifikacija 

Taikant standartinį pjezometrinį zondą ir gama spinduliuotės zondą (dažnai kartu laboratorijoje ištiriant „Mostap“ mėginių ėmikliu paimtus mėginius) galima identifikuoti žemės sluoksnius ir dirvožemio tipus. Šis metodas yra plačiai naudojamas siekiant įvertinti grunto tipą ir nustatyti požemio kintamumą visoje statybvietėje.

Geotechninės / dinaminės savybės

Naudojantis kūgio presiometru (CPM), in situ sparnuote ir seisminiu zondu galima išmatuoti arba nustatyti daugelį grunto inžinerinių savybių, įskaitant:

 • kerpamąjį stiprį nedrenuojant;
 • grunto šlyties modulį;
 • efektyvųjį horizontalųjį įtempį;
 • efektyvųjį litostatinį slėgį;
 • in situ horizontalųjį įtempį;
 • trinties kampą (smėlio);
 • laikomąją galią;
 • santykinį tankį;
 • grunto deformaciją.

Ekogeologinės savybės 

Ultravioletinių spindulių optinis stebėjimo prietaisas (UVOST®), membranos sąsajos zondas (MIP), lazerio ir rentgeno spindulių fluorescencija ir kitos priemonės mums suteikia galimybę tirti grunto ir požeminio vandens užterštumą. Galime nustatyti ir kartografuoti:

 • angliavandenilius; 
 • organinius junginius; 
 • chlorintus tirpiklius;
 • sunkiuosius metalus;

hidraulinę elgseną. 

Naudojant elektrinio laidumo zondą ir kitas panašias priemones gaunama vertingos informacijos apie gruntinio vandens kokybę ir grunto filtracinį laidumą. Galime nustatyti:

 • vandens sudėtį;
 • temperatūrą;
 • šiluminį laidumą;
 • jonų koncentraciją, tipą ir aktyvumą;
 • gėlo ir sūraus vandens sąsajas.

Kliūčių ir nesprogusių sprogmenų žvalgyba

Popaviršiniams geležiniams objektams (pvz., nesprogusiems sprogmenims) aptikti naudojame magnetometrais grįstus jutiklius („Magcone“). Magnetometrą derinant su pjezometriniu zondu galima vienu metu ištirti nesprogusius sprogmenis ir geotechnines savybes. Mes galime:

 • aptikti nesprogusius sprogmenis;
 • aptikti metalines konstrukcijas, pvz., gruntinius inkarus;
 • išmatuoti įlaidinių polių pamatų gylį.

Klientai renkasi statinį zondavimą (CPT) įvairioms žemėje ir jūroje vykdomoms užduotims. Kai kurios iš jų nurodytos toliau.

 • Informacijos apie žemės sluoksnius ir inžinerines savybes teikimas naujų statinių, konstrukcijų ir greitkelių pamatų projektuotojams.
 • Ekogeologiniai tyrimai siekiant palengvinti apleistų sklypų atkūrimą, kur naudojantis statiniu zondavimu (CPT) galima:
  • apibūdinti užterštumą;
  • sudaryti filtrato plitimo masto, palaidotų kliūčių ir nesprogusių sprogmenų žemėlapį;
  • nustatyti pamatų gylį.
 • Geologinių pavojų tyrimai, pavyzdžiui, natūralių ertmių ir tirpstant susiformavusių bei dirbtinių objektų (tokių kaip gręžtiniai poliai ir kasyklos) tyrimas.
 • Žemės darbų kokybės kontrolė, pvz., kelių ar geležinkelio pylimų, pylimų ar žemių užtvankų tankinimo tikrinimas.
 • Hidrogeologinės taikymo sritys, įskaitant vandens išteklių žvalgymą ir hidraulinių savybių nustatymą, siekiant prognozuoti jų poveikį pamatams.

Esant tinkamam gruntui, statinio zondavimo bandymai gali suteikti įvairios informacijos ir didelį kiekį duomenų tarptautiniu mastu pripažintais formatais. Visa tai atliekama mažesnėmis sąnaudomis ir darant mažesnę įtaką, nei naudojant alternatyvius metodus. Statinio zondavimo bandymai (CPT) pasižymi toliau nurodytomis savybėmis ir privalumais.

 • Mažas poveikis – statinio zondavimo bandymas (CPT) suteikia nenutrūkstamą požemio vaizdą mažiau trikdant gruntą nei gręžiant.
 • Aukštas mobilumas – statinis zondavimas (CPT) gali būti naudojamas daugeliu atvejų, kai reikalingas grunto tyrimas. Žemėje juos galima atlikti iš sunkvežimių, vikšrinių ir specialiųjų transporto priemonių, pvz., geležinkelio vagonų. Vandenyje statinio zondavimo bandymus galima atlikti iš laivų, baržų ir pakeliamųjų platformų.
 • In situ matavimas – palyginti su laboratoriniais metodais, mažiau įtakos turi mėginio pažeidimai arba įtempiai.
 • Universalumas – siūlome modulines sistemas su daugelio tipų jutikliais, kad vieno apsilankymo metu būtų galima surinkti įvairios informacijos.
 • Didelis ir greitas duomenų kiekis – taikant greitojo duomenų rinkimo būdą (> 100 m per dieną), CPT apima tūkstančius duomenų rinkimo taškų, todėl suteikia galimybę statybvietę patikimai apibūdinti ir parengia skaitmeninį rinkinį, kurį galima perduoti realiuoju laiku.
 • Plačiai pripažintas – CPT duomenys yra pripažinti tarptautiniu mastu ir atitinka daugelį dažniausiai naudojamų projektavimo kodeksų ir kokybės standartų.
 • Nuolatinis tobulėjimas – CPT tobuliname jau 50 metų’ ir per tą laiką nuolat dirbome stengdamiesi pagerinti CPT saugumą, atsparumą ir technines charakteristikas.

Susisiekite su mumis dėl paslaugų