• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Gepubliceerde artikelen

Behandel regenwater niet langer als wegwerpproduct

In dit opinie-artikel uit het vakblad Food & Agri business legt Robin Lomulder uit hoe het probleem van droogte oplosbaar is door regenwater niet langer direct af te voeren maar op te slaan en te hergebruiken.
Origineel gepubliceerd in vakblad Food & Agri Business van december 2022 en is beschermd door copyright.

Water sparen nu het valt, dat is de kwestie

In dit artikel uit Trouw staat o.a. Robin Lomulder van Fugro stil bij het opslaan van water diep onder de grond. Door het water nu in de diepere lagen van de bodem vast te houden, kun je het later in droge perioden weer eenvoudig oppompen. Fugro heeft een innovatieve technologie ontwikkeld die de waterdoorlatendheid van de bodem meet in horizontale én verticale richting. Dan weet je van tevoren hoeveel water je op een bepaalde plaats ondergronds kunt opslaan.

Origineel gepubliceerd in Trouw van 20 januari 2023 en is beschermd door copyright.

Erosiegedrag van halfverharding op dijken ontrafeld

In dit artikel uit het vakblad Land+Water legt Werner Halter van Fugro uit dat onderzoek gedaan is naar de erosiebestendigheid van halfverharding om het  vervolgens veilig te kunnen toepassen op de dijken van Stadsdijken Zwolle.

Origineel gepubliceerd in vakblad Land+Water van december 2022 en is beschermd door copyright.

Efficiënte dataverzameling hoogwaardig in kaart brengen van kabeltracés

In dit artikel uit Windenergie-nieuws legt Sven Plasman van Fugro uit dat duurzame energie razendsnel groeit en daarmee ook de behoefte stijgt aan efficiency en veiligheid bij installaties op zee; Blue Snake® technologie is zeer geschikt voor snel te bouwen windparken op zee en het onder water aanleggen van kabels en pijpleidingen.

Origineel gepubliceerd in Windenenergie-nieuws van december 2022 en is beschermd door copyright.

Kun je bouwen op bietenpulp?

In dit artikel uit het vakblad Land+Water legt Henk van der Velden uit hoe Fugro tot een duurzaam advies gekomen is wanneer er een woonwijk gebouwd gaat worden op een voormalig terrein van de suikerfabriek in Groningen.
Origineel gepubliceerd in nummer 11-2022 van vakblad Land+Water en is beschermd door copyright.

Hergebruik van funderingspalen loont

In dit artikel uit het vakblad GWW leggen Maarten Profittlich van Fugro, Sjors Sligman en Ammar Yassiri van Van der Vorm Engineering uit dat hergebruik van funderingspalen vele besparingen (o.a. transport waardoor CO2 reductie) oplevert en dat is recent bewezen bij de bouw van The Frame Building.

Origineel gepubliceerd in vakblad GWW van oktober 2022 en is beschermd door copyright.

Digitalisatie: machine learning & 3D-ondergrondmodellering - van GIM naar BIM

In dit artikel van vakblad Civiele Techniek legt Diederick Bouwmeester van Fugro het digitalisatieproces uit van machine learning en 3D-ondergrondmodellering wat leidt van GIM tot BIM.
Origineel tijdens Stress Wave Conference 2022 gepubliceerd in vakblad Civiele Techniek no. 7 2022 en is beschermd door copyright.

Bi-directional O-cell® foundation testing: to optimise foundation design safely and sustainably

In dit Engelse artikel uit de Stress Wave Conference special van het vakblad Geotechniek leggen Melvin England en Maarten Profittlich van Fugro uit dat de uitstoot van CO2 gereduceerd kan worden bij het ontwerp van funderingen door O-cell ®bi-directional pile load testing toe te passen.
Origineel gepubliceerd in vakbladspecial Geotechniek van september 2022 en is beschermd door copyright.

Fugro ontwikkelt RoboDock voor autonome inspectievaartuigen op zee

In dit artikel van online vakblad Schuttevaer legt Lex Veerhuis uit dat Fugro een mobiele afmeerponton ontwikkeld heeft voor onbemande vaartuigen voor inspectiewerkzaamheden op zee.
Origineel gepubliceerd op 21 augustus 2022 in online vakblad Schuttevaer en is beschermd door copyright.

Subsidievrij windpark bouwen door uitgebreid onderzoek

In dit Duurzame Energie vakblad Wind & Zon leggen Hugues Chuffart, Charles Parfitt en Sven Plasman van Fugro uit hoe geotechnisch grondonderzoek met de innovatie SEACALF® MkV DeepDrive leidt tot een nieuw geotechnisch 3D-model voor een optimaal en kostenbesparend fundatieontwerp.
Origineel gepubliceerd in Duurzame Energie vakblad Wind & Zon no. 2-2022 en is beschermd door copyright.