• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Met behulp van de nieuwste technologieën voor het verzamelen en automatisch verwerken van gegevens vanuit de lucht, biedt Fugro snelle levering van hoge-precisie luchtfotografie en LiDAR-gegevens. Fugro managed een vloot van vliegtuigen in de hele wereld en is zodoende in staat een volledige productieworkflow te bieden ter ondersteuning van vrijwel elk project op het vlak van beeldweergave, fotogrammetrie of LiDAR-kartering.

Met state-of-the-art detectietechnologie over de hele wereld, transformeert Fugro fotogrammetrische en LiDAR-gegevens uit een breed scala aan luchtfotosensoren naar ruimtelijk correcte kaartproducten en GIS-gegevenssets. 

Wij ondersteunen u met lokale expertise, specialistische disciplines en revolutionaire technologieën; door onze diensten en mogelijkheden te combineren met die van andere Fugro-experts over de hele wereld kunnen wij een uitgebreid scala aan oplossingen bieden.

Onze mogelijkheden omvatten:

 • Fotogrammetrische kartering – Onze beeldproducten omvatten digital hoogtemodellen en panchromatische (zwart-wit), hoge resolutie kleur en kleur-infrarood satellietopnamen ter ondersteuning van het karteren van gegevens, beeldclassificatie en veranderingsdetectie. Stereoparen van beelden zijn ook beschikbaar voor 3D-planimetrische en topografische gegevenscompilatie.
 • Schuine beelden – Fugro’s PanoramiX-oplossing biedt de mogelijkheid om de omgeving uitgebreid en efficiënt schuin te karteren voor meerdere kijkrichtingen, welke worden gecombineerd met prachtige 3D-kartering en visualisatiesoftware voor eenvoudige analyse van beelden.
 • Lidar Mapping – Een volledige aanvulling van LiDAR-mapping services omvat wijde omgeving (vliegtuig) LiDAR-mapping voor regionale dekking, hoge dichtheid (helikopter) LiDAR-mapping voor doorgangen met behulp van ons FLI-MAP® systeem en bathymetrische LiDAR voor het karteren van nearshore omgevingen. Ons track record in het snel en nauwkeurig karteren van het terrein verzekert u van kwaliteitsgegevens waarmee uw projecten succesvol kunnen worden ontwikkeld. Wij digitaliseren het vegetatie- en infrastructuurbeheer van elektriciteitsdistributienetwerken met behulp van de luchtopnames met het ROAMES-(Remote Observation, Automated Modeling Economic Simulation) systeem.

Onze mogelijkheden voor mapping vanuit de lucht bieden oplossingen voor infrastructuurontwikkeling, mijnbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, stadsplanning, economische ontwikkeling, rampenbestrijding, het karteren van uiterwaarden, vervoer, tracees van pijpleidingen voor de industrie, landkarteren en diverse andere toepassingen.

 • Netwerkassetmanagement – tracees van spoorwegen, pijpleidingen of elektrische transmissie of distributienetwerken vereisen zorgvuldige ontwikkelingsplanning, evenals onderhoud en upgrades gedurende hun levenscyclus. Onze georuimtelijke oplossingen geven u de mogelijkheid om de status van de assets, het risico en de naleving van het netwerkgebruik nauwkeurig te evalueren dankzij uiterst nauwkeurige 3D-virtuele reconstructies van deze assets. Met ons ROAMES-systeem heeft u een unieke, kosteneffectieve oplossing voor beheer van elektriciteitsdistributienetten, met inbegrip van netwerkoptimalisatiestudies, beheer van de vegetatie, staat van onderhoud en capaciteitsstudies.
 • Mijnbouwontwikkeling en -beheer – Fugro ondersteunt mijn informatiesystemen door nauwkeurige georuimtelijke kennis gedurende de gehele levenscyclus van een mijn te leveren. Onze luchtopnames kunnen diverse toepassingen ondersteunen, waaronder basislijngegevens voor haalbaarheidsstudies, het karteren van mijnen voor het regelen van de vergunningen, voorraadberekeningen en -volumes, revalidatie en het karteren van afvalstortplaatsen.
 • Karteren van nationale & stedelijke omgevingen – Duurzame ontwikkeling vereist beleidsregels voor het informatiebeheer van efficiënt bodemgebruik. Onze mapping vanuit de lucht bieden nationale en lokale overheidsinstellingen de georuimtelijke gegevens die nodig zijn voor kadastrale toewijzing, ruimtelijke ordening, ontwikkeling van vervoer en infrastructuur, waardering onroerende zaken, zonering en vergunningen, defensie en bijzondere noodsituaties.

Ervaring die is opgedaan met talloze grote en kleine karteringsprojecten over de hele wereld heeft geleid tot rendabele oplossingen voor projectspecifieke vereisten. Onze volledig eigen assets en de grote wereldwijde productiefaciliteiten stellen ons in staat om te voldoen aan uw behoeften en budget met een flexibele planning.

 • Grotere flexibiliteit – Het aanbieden van meerdere soorten sensoren betekent uitbreidingsopties en betaalbaarheid van de gegevens om zo te voldoen aan uw specificaties.
 • Snelle projectdoorloop – Onze hoge mate van geautomatiseerde gegevensverwerkingssystemen zorgt ervoor dat wij projecten in de helft van de tijd leveren ten opzichte van traditionele fotogrammetrische methoden. Onze volledig eigen assets en de grote productiecapaciteit maken een flexibele planning mogelijk.
 • Strenge kwaliteitscontrole – Al onze digitale beeldacquisities en verwerking zijn ISO9001:2008-gecertificeerd. 
 • Intelligente ruimtelijke gegevens – Fugro has the capability to develop and merge high-resolution topographic data from all commercially available ground and airborne mapping technologies (photogrammetry, lidar, surveying). Klanten zoals nationale cartografische diensten hebben geprofiteerd van onze ervaring; zij verkrijgen uiterst nauwkeurige, consistente en betrouwbare ruimtelijke gegevens die aan de internationaal erkende normen voldoen.
 • Bruikbare informatie – Wij stellen onze klanten in staat om sneller goed geïnformeerd beslissingen te nemen door middel van analyse- en extractiediensten die gegevens omzetten naar bruikbare informatie.

Informeer naar onze diensten