• Careers
  • Fugro Global
  • Global

Fugro’s uitgebreide milieudiensten op zee combineren advies met ecologisch onderzoek en laboratoriumtesten. Deze diensten richten zich op kust-, zee- en estuariagebieden. Ze bieden ondersteuning bij de planning en de vergunningsaanvraag van infrastructuur en gebiedsontwikkeling met inachtneming van milieubescherming en -beheer.

Voor een integrale projectmanagement oplossing, bieden we een combinatie van maritieme planning, projectmanagement, data-acquisitie en -analyses, onderzoek en advies. Deze diensten zijn ook afzonderlijk af te nemen.

Go to Fugro Global site >

Informeer naar onze diensten