Land site characterisation

Zorgvuldige gebiedsontwikkeling hangt nauw samen met gedetailleerde ecologische, geotechnische en geofysische gegevens. Het inwinnen en meten van gegevens gebeurt met specialistische apparatuur, waarna deskundige medewerkers deze interpreteren en omzetten in waardevolle kennis.

Aan de hand van deze bodeminformatie, worden potentiële risico’s in kaart gebracht. Hierdoor kunnen onze klanten weloverwogen beslissingen nemen tijdens alle fasen van het project. Dit leidt tot substantiële verlaging van de risico’s waardoor onnodige kosten worden voorkomen.

Geotechnisch grondonderzoek

Wij bieden een compleet scala aan onderzoeksmogelijkheden om overal ter wereld bodemkarakteristieken en -risico's te bepalen voor projecten op het land.

Geologisch en geofysisch onderzoek

Als deskundigen op het gebied van geologisch en geofysisch onderzoek, bieden wij innovatieve en op maat geleverde diensten.

Nearshore geotechnisch onderzoek

Voor nearshore projecten voeren wij, vanaf de kust, geotechnische projecten uit tot 40 meter diepte.

Testing en monitoring

Wij bieden statische en dynamische paaltesten, geavanceerde monitoringsdiensten en geotechnisch laboratoriumonderzoek aan, van diverse bodemtypes, verhardingen, funderingen en bouwmaterialen.

Water consulting

Wij bieden inzicht en oplossingen ter ondersteuning van het ontwerp en de bouw van projecten op het gebied van waterbeheer en ontwikkeling, waterpreventie en overstromingsbeheer.

Meer informatie over onze services