• Careers
  • Fugro Global
  • Global
ccl leien 010

Ondersteuning tijdens bouw en installatie

Onze geotechnische experts bieden u waardevolle ondersteuning tijdens de bouw en installatie van geotechnische funderingselementen zoals funderingslagen of grondverzet om snel te beslissen over het toepassen van kosteneffectieve constructies welke voldoen aan de ontwerpeisen. We ontwerpen efficiënte monitoringsprogramma's en verzorgen geotechnische bouwbegeleiding zowel op het land, langs de kustlijn en op zee.

De geotechnische specialisten van Fugro bieden adviesdiensten en bouwbegeleiding aan om complexe vraagstukken tijdens de bouw op te lossen. Enkele van onze specialistische diensten ter ondersteuning tijdens de gehele bouwfase zijn geotechnisch bouwtoezicht, het monitoren van de kwaliteit van grondwerk en grondlagen en het leveren, installeren en meten met specifieke geotechnische sensoren als onderdeel van een geïntegreerd monitoringssysteem.

Door te monitoren tijdens de bouw leveren wij u waardevolle informatie. Door het combineren van alle beschikbare informatie kunnen risico's, kostenverhoging, vertraging en gevolgen door onverwachte incidenten worden geminimaliseerd. De professionele installatie en monitoring van sensor systemen wordt ondersteund door onze professionele adviesdiensten.

Tijdens de bouw van funderingen, aardebanen, pijpleidingen, afvalbergen en baanlichamen voeren wij alle vereiste controle proeven uit op grondverzet en de opbouw van de funderingslagen.

Wij ondersteunen uw bouwproject door het uitvoeren van geotechnische, omgevings-, hydrologische en integriteitsmonitoring; van het optimaliseren van het monitoringsontwerp, specificatie, inkoop tot uitvoering en ontmanteling. Onze expertise reikt van een simpele installatie van een enkele sensor tot complexe geïntegreerde volautomatische systemen.

Wij ontwikkelen, ontwerpen en maken klant specifieke oplossingen bestaande uit verschillende type sensoren. Voor offshore monitoring gebruiken we standaard sensoren die we geschikt maken voor deze condities.

Wij ontwerpen monitoringsprogramma's om de integriteit van constructies, bodem deformaties en funderingselementen (b.v. paalfundaties) te monitoren. Indien nodig leveren we bouwbegeleiding en toezicht. Onze overige ondersteunende diensten zijn:

  • Geotechnische begeleiding. Het monitoren van de kwaliteit van grondwerk en funderingslagen. Het leveren, installeren en monitoren met behulp van specialistische geotechnische sensoren als onderdeel van geïntegreerde monitoringsystemen voor bouwwerkzaamheden zowel op land als langs de kustlijn (nearshore).
  • Paal installatie monitoring, invoer in installatie en monitoringssystemen, toezicht en feedback op de installatie van offshore funderingspalen.
  • Ontwerp adviezen inclusief stabiliteitsanalyses van hellingen, draagvermogen van grondlagen en oppervlaktes, analyses van drainages en bronbemalingen.
  • Bouwtoezicht inclusief kwaliteitstesten op grondwerk, geotechnische instrumentatie en monitoring, paal- en funderingstesten.

Ontwerp optimalisatie, ontwerpen, specificeren, inkopen, installeren, monitoren en ontmantelen van integriteits-, geotechnische, omgevings- en hydrologische monitoringssystemen. Inclusief de voorbereiding van automatische data-acquisitie en meetfrequenties en de verwerking en presentatie van de monitoringsgegevens via een web applicatie.

Informeer naar onze diensten