onshore_geotechnicalsurvey

Geologisch en geofysisch onderzoek

Aan de hand van state of the art data-acquisitie apparatuur en ervaren specialisten zijn wij in staat om uw geoprojectrisico’s in kaart te brengen. Met name voor complexe gebieden met geotechnische en geochemische uitdagingen hebben leveren wij een professionele diensten op het gebied van service door onze in-house geologische en geofysische inspectiemogelijkheden te combineren met onze ervaren vakmensen in huis.

Onze geologische en geofysische inspectiediensten zijn over de hele wereld beschikbaar. Onze specifieke diensten bestaan uit:

 • Desktopstudies
  • Review van bestaande geologische gegevens, luchtfoto's en externe beelden.
  • Integratie van gegevens om een voorlopig, GIS-gebaseerd, geologisch model te maken
  • Beoordeling van mogelijke geologische en geomorfologische risico’s
  • Breuklijn-analyse
  • Probalistische risico-analyses van breuklijnverplaatsing
  • Aardbeving seismologie
  • Probabilistische en deterministische seismische risico-analyses
  • Signalering van verzwakking door grondbeweging
  • Modellering grondbeweging
  • locatie-respons analyses (1D, 2D, 3D, lineair, lineair-equivalent, niet-lineair)
  • Tsunami gevaren (probabilistische benaderingen en assessments, golf modellering, assessments overstromingen)
 • Geologische en geomorfologische kartering
  • Paleoseismische breuklijnonderzoek
  • Karakterisering van de locatie na aardbeving
  • Evaluatie van natuurlijke terreingevaren (zettingen, aardverschuivingen, hellingsstabiliteit)
 • Geofysische engineering
  • Seismische reflectie
  • Seismische refractie en tomografie
  • Oppervlaktegolf seismische methoden, met inbegrip van meerkanaalsanalyse van oppervlaktegolven (MASW)
  • VSP en check shot seismic
  • Refractie microbeving (ReMi)
  • Boorgat seismische methoden, met inbegrip van tomografie
  • Dataregistratie (petrofysisch, boorgat beelden, hydraulisch)
  • PS suspensie logboekregistratie
  • Holte beelden
  • Zwaartekracht en microzwaartekracht
  • Elektromagnetische geleidbaarheidstechnieken
  • Ground-Penetrating Radar (GPR), grondradar
  • Eigenpotentiaal (SP)
  • Water weerstand tomografie
  • Water hoogfrequente akoestiek
  • Magnetometrie en magnetische gradiometrie
  • Elektrische weerstand tomografie (ERT)
  • Magcone (UXO)

Fugro’s geologische en geofysische inspectiediensten geven waarde aan uw project. Om inzicht te krijgen in de bodemomstandigheden kunnen deze diensten afzonderlijk of als essentieel onderdeel van een geïntegreerd grondonderzoek worden uitgevoerd. De informatie helpt u de aard en de variatie van de bodemomstandigheden op een locatie of een uitgestrekt gebied te begrijpen. Hiermee kan een gericht grondonderzoek worden opgesteld om specifieke technische eigenschappen en verdere beoordeling van de georisico's te bepalen. Het draagt ook bij aan het krijgen van een beter begrip van het gedrag van de grond naar aanleiding van infrastructurele wijzigingen of natuurkrachten, zoals seismische schokken. Een beter begrip verlaagt de totale kosten en vermindert de risico´s rondom uw project.

Geologische en geofysische onderzoeken zijn uitermate geschikt voor grote civieltechnische projecten, zoals:

 • Pijpleidingen en andere lineaire projecten– In het beginstadium van de planning van een pijpleiding uitlijning, om de risico´s op aardverschuivingen, fouten en andere geologische gevaren te voorkomen of te beperken.In het beginstadium van de planning van een pijpleiding uitlijning, om de risico´s op aardverschuivingen, fouten en andere geologische gevaren te voorkomen of te beperken. Zodra een uitlijning is geselecteerd, kunnen geofysische technieken u helpen de variatie en aard van de bodem en gesteente langs de pijpleiding te begrijpen en deze te gebruiken om grondonderzoek te plannen, risico´s te verkleinen en onzekerheden en onvoorziene uitgaven bij het ontwerp en bouwproces te voorkomen.
 • LNG-terminals, kerncentrales en andere essentiële installaties– Voor de ontwikkeling van dergelijke installaties is het van groot belang om de georisico's zoals instabiliteit, ondergrondse holtes, seismische activiteit, liquefactie in kaart te brengen en uit te sluiten. Dit zijn belangrijke elementen in het beginstadium van het locatie-selectieproces voor dergelijke kritische installaties, zoals LNG-terminals en kerncentrales. Met onze geologische en geofysische technieken kunnen helpen deze risico's te voorkomen of te verminderen.
 • Tunnels– Tunneluitlijning, maatvoering en ontwerp en type tunnelbouw zijn sterk afhankelijk van de bodemopbouw. In combinatie met een goed gepland locatie-onderzoeksprogramma, zijn geologische en geofysische onderzoeken de primaire methoden voor het ontwikkelen van een betrouwbaar grondmodel. Dit model draagt bij aan een goed ontwerp en minimaliseert de onzekerheden met betrekking tot de bouw van een tunnel in zachte grond of steen.
 • Dammen, dijken en waterkeringen– Evaluatie van de geologische formatie en de specifieke geologische condities van uw projectslocatie is de eerste stap naar het inzicht van de mogelijkheden en prestaties voor een grondconstructie, waterkerende elementen, alsmede de risico's die samenhangen met de bouw en de exploitatie. Wij karakteriseren aan de hand van onder andere boringen, materiaal onderzoek en CPT´s de locatie-omstandigheden en helpen bij het juiste locatie-onderzoeksprogramma om gerichte informatie te verzamelen over de ondergrondse eigenschappen en bijbehorende specifieke omstandigheden.

Wij bieden geologische en geofysische inspecties vanuit onze kantoren over de hele wereld en onze geologen en geo-wetenschappers worden ondersteund door geavanceerde technologieën, systemen en de allernieuwste apparatuur. Onze professionals zijn in staat snel te reageren op uw complexe uitdagingen met behoud van een veilige werkomgeving.

Enkele voordelen die u kunt verwachten:

 • Duidelijk inzicht in uw behoeften
 • Wereldwijde aanwezigheid met lokale expertise in de meeste gebieden
 • Breed spectrum van diensten en technologieën, om de beste oplossing te bieden aan de hand van één enkel contract
 • Afname van faalkosten in de bouw, de exploitatie en beheersfase door inzicht en voorkomen van de georisico´s.

Informeer naar onze diensten