• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Funderingsonderzoek is een doeltreffend middel om de kwaliteit van bestaande funderingen nu en in de toekomst te kunnen beoordelen. Ons deskundige team is zeer ervaren in het onderzoeken van zowel funderingen op (houten) palen als funderingen op ‘staal’ (ondiepe funderingen).

Ons deskundige team is zeer ervaren in het onderzoeken van zowel funderingen op (houten) palen als funderingen op ‘staal’ (ondiepe funderingen). Gebreken aan funderingen manifesteren zich meestal in de vorm van zakkingen en ontoelaatbare zakkingsverschillen, vaak in combinatie met scheuren in de gevels. De oorzaken van een slechte fundering kunnen zijn:

 • Aantasting van houten palen door bacteriën en schimmels (houtrot), waardoor de sterkte van het hout vermindert
 • Overbelasting van de fundering door verbouwingen, ophogingen of ontwerp- en uitvoeringsfouten
 • Zakking van de fundering door langdurige droogte of neerslag als gevolg van klimaatveranderingen 

Luister naar een podcast met een van onze experts, Robin Lomulder, over de schade door droogte:

 

Herstelwerkzaamheden aan verzakte funderingen en/of het installeren van nieuwe palen zijn meestal van ingrijpende aard en kostbaar. Door een zorgvuldig onderzoek van het zakkingsgedrag van het bouwwerk en de kwaliteit van de funderingsconstructie kan een goede beoordeling worden gemaakt, welke de basis vormt voor het maken van een optimale vervolgstap.

Wij voeren funderingsonderzoeken uit conform de nieuwe vastgestelde KCAF-richtlijn    ‘Funderingen onder gebouwen’. De onderzoeksonderdelen bestaan uit:

 • Archiefonderzoek
  • Verzamelen bouwkundige informatie van het pand bij Gemeentearchief
  • Interpretatie van de gegevens
 • Visuele inspectie
  • In kaart brengen van zichtbare gebreken
  • Vastleggen huidige toestand d.m.v. foto’s
 • Lintvoeg- en vloerwaterpassing
  • Vaststellen zakkingen van de doorgaande horizontale voeg in metselwerk
  • Beeldvorming opgetreden zakkingsverschil fundering, uitgaande van oorspronkelijke horizontale lintvoeg bij bouw
  • Vaststellen scheefstand in lengte richting door waterpassing oorspronkelijke vloer
  • Inmeten huidige peilmaten t.o.v. vaste referentie
 • Nauwkeurigheidswaterpassing
  • Plaatsen meetbouten in buitengevel en/of inpandig
  • Periodiek meten hoogte van meetbouten
  • Inzage in zakkingsnelheid fundering
 • Funderingsinspectie / houtonderzoek
 • Graven inspectieput
 • Visuele inspectie fundering op eventuele breuk of vervorming
 • Inmeten fundering
 • Fotograferen fundering
 • Vaststellen grondwaterstand
 • Bepalen hardheid hout met slaghamer
 • Bepalen houtsoort, type en mate van aantasting door nemen van houtmonsters en uitvoeren laboratoriumonderzoek
 • Informatie bodemopbouw, grondsoorten en draagkracht bodem door uitvoeren sonderingen
 • Grondonderzoek

Beoordelingsrapport en advies

 • Toetsing verschillende onderdelen funderingsonderzoek
 • Beoordelen kwaliteit en functioneren fundering
 • Vaststellen handhavingstermijn
 • Wel of niet overgaan tot renovatie 
 • Specifieke advisering voor funderingsversterking of funderingsherstel
 • Wel of niet aankopen van een pand 

Bij de opzet en uitvoering van het funderingsonderzoek, ook in relatie tot veiligheid en milieu, en de beoordeling van de kwaliteit van de fundering wordt als leidraad de NEN 8707 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk’ uit 2018 gebruikt, alsmede de eerder genoemde F3O-richtlijnen. Aangezien Fugro betrokken is geweest bij het opstellen van zowel de norm als genoemde richtlijnen, kan optimaal invulling worden gegeven aan het uitvoeren van funderingsonderzoek. Daarnaast is Fugro als één van de weinige ingenieursbureaus lid van de door KCAF opgestelde erkenningsregeling (zie ook https://www.kcaf.nl/erkenningslijst/), waardoor sprake is van aantoonbare kwaliteit. 

Logo KCAF

Onze expertise in funderingsonderzoek is toepasselijk op een breed scala aan commerciële scenario’s, zoals bij: 

 • Aan- en verkoop van vastgoed (woningen, panden, vastgoed)
 • Beheer (asset management) en renovatie (ook bij kademuren en bruggen)
 • Opgetreden schade en onpartijdige advisering bij conflicten en rechtszaken

Meer informatie over onze services