Onze wereldwijde ervaring in het ontwerp en de installatie van structural, geotechnische en hydrologische systemen voor monitoring is zeer divers en varieert van de installatie van een sensor naar complexe en krachtige, geautomatiseerde, op afstand bestuurbare systemen.

Onze instrumentatie en monitoring expertise strekt zich uit over een breed scala aan sectoren, waar wij de beste monitoring oplossingen voor uw projecten verzorgen. Onze betrokkenheid bij uw project zorgt ervoor dat wij met u gedurende de hele levensduur van uw project samenwerken, dit houdt in:

 • Ontwerp monitoringsysteem
 • Monitoring strategie
 • Inkoop en levering
 • Installatie, inbedrijfstelling en systeem tests
 • Nulmetingen
 • Monitoring en datapresentatie
 • Ontmanteling

Onze monitoringoplossingen omvatten:

Ontwerp-en risicoanalyse

Wij optimaliseren het ontwerp van elk monitoringsysteem, met inbegrip van risico-inventarisatie en passende risicobeperkende technieken.

Monitoring van specificatie en kosten

We hebben meegewerkt aan een aantal van de meest prestigieuze monitoringprojecten in de wereld. We optimaliseren het monitoringsplan om de kosten te minimaliseren zonder de kwaliteit te beïnvloeden. Onze onafhankelijke status  stelt ons in staat om een uiterst concurrerend voorstel te doen die past bij het project.

Installatie en inbedrijfstelling

De juiste installatie en inbedrijfstelling van een controlesysteem kan grote invloed hebben op de kwaliteit van de gegevens. Onze uitgebreide ervaring omvat de installatie, inbedrijfstelling, systeem tests, monitoring en ontmanteling van alle soorten sensoren van iedere leverancier.

Online validatie van gegevens

Data verzameld in het veld kan worden bekeken met behulp van het online platform Virgeo®, waarin de gegevens verwerkt, geanalyseerd and gevisualiseerd worden; tevens kunnen alarmnotificaties en rapportages gegenereerd worden. Gegevens zijn dag en nacht toegankelijk via beveiligde webpagina's en wij bieden consultancydiensten die u kunnen helpen bij de interpretatie van de gegevens.

Op maat gemaakte systeemspecificatie

Om gedegen engineering besluiten te nemen en het risico te beperken, moet een instrumentatie-systeem betrouwbaar en zo onderhoudsvrij mogelijk zijn. Onze ervaring met kleine en grote monitoringsystemen zorgt ervoor dat we project specifieke monitoring kunnen bieden en snel nauwkeurige gegevens kunnen verstrekken.

Innovatieve sensorsystemen

Fugro ontwikkelt innovatieve sensorsystemen voor situaties waar geen geschikte mogelijkheden op de markt verkrijgbaar zijn. Onze sensorsystemen zijn betrouwbaar en schaalbaar en leveren op kosteneffectieve wijze een oplossing voor de klant. Met SealSafe, bijvoorbeeld, kunnen de voegovergangen in zinktunnels op duizenden locaties langdurig en continu gemonitord worden.

Als marktleider in het leveren van geo-diensten, met een netwerk van meer dan 260 kantoren in 62 landen, zorgen wij voor lokale kennis in combinatie met technische expertise. Wij bieden een compleet assortiment van middelen voor de monitoringsbehoeften voor diverse toepassingen in verschillende industrieën.

Spoor

De ontwikkeling van een nieuwe spoorlijn of het upgraden van bestaande infrastructuur vereist vaak complexe instrumentatieoplossingen en strategieen. Onze volledig geautomatiseerde geotechnische en structural monitoringsystemen, geïntegreerd met inspectieoplossingen, zorgen ervoor dat, ongeacht de specificatie, wij het optimale systeem leveren voor het uitvoeren van uw wensen.

Gebouwen en infrastructuur

Diepe ontgravingen vereisen stabiliteits en monitoring en bemalingscontrole om effecten naar aangrenzende gebouwen en ondergrond te beperken.

Tunnels en graafwerkzaamheden zijn van invloed op de omliggende grond en zorgen voor zettingen. Beheersing van het tempo van de vooruitgang van de tunnel vereist een combinatie van zetting monitoring, controle van convergentie in de tunnel en TBM-begeleiding om voor een maximale vooruitgang met minimale verstoring te zorgen.

Bruggen met grote overspanningen vereisen vaak monitoringsystemen die worden geïntegreerd in het onderhoudsprogramma. Dit kunnen rek metingen, belasting metingen en het meten van weersomstandigheden zijn om ervoor te zorgen dat de brug binnen de grenzen van haar ontwerp werkt en dat de beheerder vroegtijdig wordt geinformeerd over structural vermoeiing.

De draagkracht van een diepe fundering, met inbegrip van palen en diepwanden, is cruciaal voor de integriteit van een nieuwe constructie. Het ontwerp van deze funderingen kan worden gecontroleerd met bi-directionele en traditionele proefbelastingen, akoestische kwaliteitsmetingen, rekopnemers en  temperatuurmetingen.

Energie opwekking

Tijdens de bouw van een windturbinepark en gedurende de levenduur is monitoring vereist. We hebben volledig geïnstrumenteerde masten en turbinefunderingen geinstalleerd ten behoeve van het monitoren van geluid, trillingen en vermoeiing. Hierdoor waken wij over de naleving van de wettelijke limieten. 

In de nucleaire sector kunnen onze systemen worden gebruikt tijdens de ontwikkeling van de diepe opslag of om de menselijke betrokkenheid in gevaarlijke gebieden te minimaliseren met behulp van een breed scala aan oplossingen voor monitoring op afstand.

Mijnbouw

Mijnbouw operaties zijn gevoelig voor zettingen en stabiliteitsproblemen van de bouwput of de tailing dammen. Zettingsmetingen en grondwaterbeheer helpen bij de analyse van de veiligheid. Wij zetten daarvoor geavanceerde technieken in zoals satelliet monitoring en lucht fotografie. 

Assetmanagement

Structural Health Monitoring systemen (SHMS) zijn volledig geïntegreerd in de constructie en meten oa. belasting, rek, trilling, vervorming en beweging . Deze metingen leveren een schat aan informatie voor de beheerder voor de verlenging van de levensduur van een asset.

Hydrologie – Hydrogeologie

Fluctuaties van het grondwaterniveau hebben invloed op de stabiliteit van een constructie. Het gaat hierbij om dijken, dammen en waterkeringen. Kwaliteit van het water, grondwaterniveau, stromingssnelheid en stromingsrichting, troebelheid, pH en temperatuur worden regelmatig gecontroleerd in ecologisch gevoelige gebieden.

Fugro’s lokale aanwezigheid, in combinatie met onze wereldwijde expertise, zorgt ervoor dat wij de beste instrumentatie en monitoringservice tijdens de gehele duur van een project kunnen bieden.

 • Onafhankelijke leverancier van apparatuur
 • Hooggekwalificeerd technisch personeel
 • Geavanceerde presentatie van online gegevens en analyse
 • Toegang tot extra diensten binnen de Fugro-groep zoals boren, geotechnisch advies, geofysica en inspectie
 • Snelle mobilisatie naar elke gewenste locatie, ongeacht hoe afgelegen
 • Wereldwijde ondersteuning

Meer informatie over onze services