• Careers
  • Fugro Global
  • Global
SealSafe wordt geplaatst in de kleine overgangsruimte tussen aangrenzende betonnen tunnelelementen en meet daar continu de locatie van de rubberen Gina profielen die voor een waterdichte afsluiting van de tunnel zorgen. SealSafe waarschuwt vroegtijdig in geval van beweging of vervorming van de afdichting in de voeg en voorkomt daarmee lekkage of schade aan de voegconstructie.

Fugro heeft SealSafe ontwikkeld: een innovatief monitoringssysteem gebaseerd op infrarode lasers. SealSafe bestaat uit een serie van compacte, contactloze sensoren die direct naast het Gina-profiel in de voegovergang geplaatst worden, over de gehele omtrek van de tunnel. Elke sensor meet de vervorming en verplaatsing van de Gina ter hoogte van zijn positie in de ring. Door de data van alle sensoren te combineren realiseert SealSafe een nauwkeurige meting van de vorm van de Gina en zijn positie in de voeg.

Ruwe data van de sensoren in de tunnel worden via een 4G internetverbinding naar de cloud servers van Fugro verzonden en worden opgeslagen en geanalyseerd op het Virgeo® platform van Fugro. Tunnelbeheerders en andere stakeholders kunnen interactief de data inzien in op maat gebouwde dashboards, waarbij zowel de huidig toestand van de profielen wordt weergegeven als ook de ontwikkeling met verloop van tijd.

SealSafe biedt real-time, continu inzicht in de status van de Gina profielen, die anders moeilijk te inspecteren zijn, en is een financieel interessant alternatief voor lastige en kostbare visuele inspecties. Het geeft een vroegtijdige waarschuwing wanneer sprake is van mogelijke beweging in de voegovergang, zodat corrigerende maatregelen genomen kunnen worden vóórdat lekkage of schade aan de constructie optreedt.

Zinktunnels zijn een gangbare techniek voor weg- en spoorovergangen onder rivieren en kanalen. Zij zijn samengesteld uit elders gebouwde betonnen segmenten die al drijvend naar de tunnel op hun plaats afgezonken worden en aan elkaar verbonden worden. Grote rubberen pakkingen (Gina profielen genoemd) worden in de ruimte tussen de aangrenzende elementen geplaatst om te zorgen voor een waterdichte afsluiting van de tunnel.

De Gina profielen zijn onderhevig aan beweging binnen de voegovergangen. Door een combinatie van factoren, waaronder relaxatie van het rubber, onderlinge bewegingen van de tunnelsegmenten en toenemende bodemdruk van buiten de tunnel, kunnen de profielen wegbewegen van hun oorspronkelijke positie, wat mogelijk tot lekkage en schade aan de overgangscontructie kan leiden. Zulke problemen kunnen leiden tot het onverwacht moeten sluiten van tunnels en hoge reparatiekosten.

SealSafe verzorgt continue monitoring van de positie van de rubberen Gina profielen. Het systeem waarschuwt vroegtijdig in geval van beweging of vervorming van de profielen, zodat lekkage of schade aan de voegconstructie voorkomen kan worden.

Naast het monitoren van de Gina profielen kan SealSafe ook gebruikt worden voor lange termijn monitoring in andere toepassingen. In essentie is SealSafe een contactloze afstandmeter die gebruikt kan worden in diverse situaties, bijvoorbeeld het monitoren van brugopleggingen, beweegbare bruggen, etc.
  • Real-time toegang tot meetdata via het Virgeo® platform van Fugro
  • Vroegtijdige waarschuwing bij beweging van de profielen, daar waar visuele inspectie niet of zeer beperkt mogelijk is
  • Tijdig onderhoud en reparatieplan waarbij het risico op onvoorziene kosten wordt verminderd
  • Minimaliseert onverwachte sluiting van tunnels en storingen van kritieke diensten

Sealsafe

pdf | 1MB

Meer informatie over onze services