Groep overzicht

Wij voorzien in wat nodig is om de exploratie, ontwikkeling, productie en transport van de natuurlijke bronnen van onze wereld te ondersteunen, van de juiste mensen tot aan de technologie. We leveren de technische data en informatie die nodig zijn om bouwwerken te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden, op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze.

Fugro in één oogopslag

Ontdek meer over de Fugro groep door onze cijfers met betrekkin tot omzet, aanwezigheid wereldwijd en middelen.

Onze purpose

Maak kennis met onze missie om onze voortdurend veranderende planeet te ondersteunen. Met onze expertise dragen we bij aan een veilige en leefbare wereld.

Onze strategie

Ontdek hoe onze ‘Path to Profitable Growth’ strategie bijdraagt aan groei, hogere tarieven en verbeterde productiviteit.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten

Meer informatie over Fugro