Een veranderende wereld ondersteunen

De wereld waarin we leven verandert sneller dan ooit, gedreven door bevolkingsgroei, verstedelijking, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering. Fugro speelt samen met haar klanten een fundamentele rol in het creëren van een veiligere en leefbaardere wereld. We werken nauw samen met onze klanten en partners om programma's te ontwikkelen om de veiligheid en ecologische duurzaamheid verder te verbeteren.

Wij geloven in duurzame ontwikkeling als een belangrijke drijfveer om een veilige en leefbare wereld te creëren. Dit vereist het in balans houden van de korte-en langetermijnbelangen van onze stakeholders en het opnemen van sociale en milieufactoren in onze besluitvorming.

Onze klanten en marktsegmenten

Aangezien veel van onze klanten internationaal actief zijn, leveren we gestandaardiseerde diensten in alle regio's. We ervaren een toenemende vraag naar oplossingen op basis van grote, geïntegreerde multidisciplinaire projecten en langlopende raamovereenkomsten.

Omzet per marktsector (%)

market sectors

Inkomsten per klanttype (%)

client type

Meer informatie over Fugro