• Careers
 • Fugro Global
 • Global
onshore_wind

Onshore wind

Grotere en geavanceerdere windparken en -infrastructuur vragen om grotere masten, zwaardere turbines en uitgebreidere transmissiesystemen. Deze stellen hogere eisen aan de fundatie, de bodem en de ondergrondse geologie. Risicominimalisatie en -beheer is van cruciaal belang. Onze technische en logistieke expertise bieden gedetailleerde regionale assessments en locatie-specifieke geologische, meteorologische en bouwondersteuning.

Wij werken aan windparkprojecten over de hele wereld. Hierbij leveren wij consultancyondersteuning, geotechnische, georuimtelijke en geofysische data acquisitie, data interpretatie en modellering, dynamische bodemeigenschapsprofielen en milieubeoordelingen. Onze inbreng draagt bij aan risico- en kostenreductie en levert de juiste informatie over de optimale locatie en het ontwerp van onshore windparken, waarmee u de ontwikkeling van deze parken veilig en efficiënt kunt uitvoeren.

Wij bieden een uitgebreide evaluatie van uw voorgestelde locaties om de geschiktheid voor windenergie, de milieu impact van eventuele ontwikkelingen, de toegang tot de locatie, de vereiste criteria voor ontwerp en engineeringsoplossingen vast te stellen. Wij kunnen u helpen met:

 • Digitale hoogtegegevens en beeldmateriaal van de bodembedekking om het plaatsen van een windpark te vergemakkelijken
 • Meteorologische diensten waaronder modelleringen
 • Milieueffectrapportage (MER)
 • Planning van de ondersteuning van het landschapsbehoud
 • Topografische inspecties op het land en vanuit de lucht

We hebben ruim een halve eeuw ervaring met geotechnische en geofysische onderzoekstechnieken. Wij zijn voorlopers op het gebied van geavanceerde technologie voor het verwerven, verwerken, interpreteren en presenteren van essentiële gegevens met betrekking tot ondergrondse omstandigheden. Wij bieden uitgebreide expertise op het vlak van onderzoek en analyse en leveren alles van sondeerwagens tot gespecialiseerde laboratoria. Onze diensten omvatten:

 • Boren van geotechnische boorgaten
 • Sonderingen (CPT)
 • Crosshole Seismic- en Downhole Seismic-testen en sonderingen (SCPT) om dynamische bodemeigenschappen te bepalen
 • Beelden van boorgaten en geofysica
 • Geofysische methoden voor de karakterisering van de ondergrond en de detectie van holtes
 • Geotechnisch laboratoriumonderzoek en -analyse
 • Funderingsadvies

Wij ondersteunen u gedurende het ontwerp, de bouw en de exploitatie van uw installaties, met inbegrip van de ontwikkeling, de productie en het werken met gespecialiseerde tools die voldoen aan locatiespecifieke bouweisen. Ons dienstenpakket omvat:

 • Geotechnische instrumentatie
 • Nearshore verticaal schachtboren en installatiediensten voor koelings- en innameconstructies, tot 7 m in diameter
 • Statische en bidirectionele funderingsladingtesten en -analyse
 • Geologisch onderzoek en inventarisatie
 • In-situ-testen van aanvullingsmateriaal en funderingsontgravingen
 • Kwaliteitscontrole
 • Niet-destructief betononderzoek
 • Materiaalkundig en bouwkundig onderzoek

Wij integreren een breed scala aan specialistische disciplines, zodat u op ons kunt rekenen als specialist bij grootschalige windprojecten, waaronder:

 • Onze technische expertise
 • Wereldwijde resources
 • Projectmanagement
 • Het leveren van gegevens, ondersteuning, advies en projectefficiëntie
 • Werken met strakke tijdschema's

Meer informatie over onze services