• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Kerncentrales en de opslagfaciliteiten van afvalstoffen vereisen het zorgvuldig in kaart bregen van geologische risico's met daarbij een aardbevingsbestendig geotechnisch ontwerp. Onze risico- en veiligheidsanalyses voor uw locatie baseren wij op uitgebreide seismische risicoanalyses, geavanceerde grondversnellingsberekeningen, geïntegreerde in-situ- en laboratoriumanalyses, geotechnisch ontwerp en rapportage. Onze deskundige dienstverlening is geheel conform de nucleaire industriestandaarden en regelgeving.

Door nauw samen te werken met belanghebbenden en regelgevende instanties, zorgen wij ervoor dat multidisciplinaire projecten aan de strenge normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en efficiëntie voldoen.

Wij hebben vergunningonderbouwende studies en geavanceerde standaard kerncentrale ontwerpen uitgevoerd en nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor internationale regelgevende instanties met betrekking tot de beoordeling van seismische en geologische risico's en we hebben monitoring verzorgd op en bij bouwlocaties.

Wij bieden diensten die u kunnen ondersteunen in:

 • Projectplanning en advies
 • Formele regionale locatie- en rangschikkingsstudies
 • Aanvraag Early Site Permit (ESP)
 • Aanvraag Construction and Operating License (COL)
 • Verzamelen en assessment van de gegevens van de geologische risico's
 • Geofysisch onderzoek en dynamisch grondgedrag
 • Haalbaarheid en locatieonderzoeken
 • Karakterisering regionale en locatie-specifieke breuklijn en seismische bron
 • Gedetailleerde geotechnische karakterisering (veld en laboratorium) van de locatie
 • Dynamische talud- en funderingsstabiliteit
 • Liquefactie risicoanalyse
 • Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA)
 • Opstellen van veiligheidsanalyses

Voor detailonderzoek voeren we de complete data inwinning uit die nodig is om optimale oplossingen te ontwikkelen en zorgen we voor locatieparameters voor standaard IFS/installatieontwerp. Dit kan omvatten:

 • Kartering vanuit de lucht en landmeetkundig onderzoek
 • Geofysisch onderzoek
 • Geotechnisch en milieukundig testen
 • Geotechnisch ontwerp
 • (Bouw)materiaalkundig onderzoek (CMT/NDT)
 • Kartering bouwconstructies
 • Interactie Bodem-gebouw (SSI)
 • Funderingsontwerp en -onderzoek
 • Onshore, nearshore en offshore boren
 • Geaccrediteerde sonderingen (CPT)
 • Projectmanagement

Wij ondersteunen u gedurende het ontwerp, de bouw en de exploitatie van uw installaties, met inbegrip van de ontwikkeling, de productie en het werken met gespecialiseerde tools die voldoen aan locatiespecifieke bouweisen. Ons dienstenpakket omvat:

 • Geotechnische instrumentatie
 • Nearshore verticaal schachtboren en installatiediensten voor koelings- en innameconstructies, tot 7 m in diameter
 • Statische en bidirectionele funderingsladingtesten en -analyse
 • Geologisch onderzoek en inventarisatie
 • In-situ-testen van aanvullingsmateriaal en funderingsontgravingen
 • Kwaliteitscontrole
 • Niet-destructief betononderzoek
 • Materiaalkundig en bouwkundig onderzoek

Door de jaren heen hebben we tal van internationale en wederzijds nuttige relaties opgebouwd binnen verschillende takken van de nucleaire industrie. We integreren onze eigen specialistische kennis, capaciteiten en middelen om:

 • Gestroomlijnde oplossingen te bieden voor de verwerving, verwerking, presentatie en toepassing van gegevens
 • Regelgevende criteria toe te passen aan de hand van uitgebreide analyse en rapportage door nauw en pragmatisch samen te werken met exploitanten en licentiehouders
 • Waar nodig te dienen als een technische schakel tussen regelgevende instanties en technologieleveranciers

Meer informatie over onze services