• Careers
 • Fugro Global
 • Global

Wij leveren nauwkeurige en actuele informatie over de spoorwegcorridor ter ondersteuning van spoorprofessionals bij ontwerpen, bouwen, upgraden en onderhoud van de spoorweginfrastructuur. Deze informatie winnen wij op een veiligere, snellere en betaalbare methode in met zeer beperkte overlast voor het treinverkeer. Door het creëren van een virtueel 3D-model van de spoorwegcorridor - inclusief sporen, bovenleiding, wissels en kruisingen, kabelroutes, ballastbed, aardebaan en kunstwerken - helpen onze Fugro RailData®-diensten u om verhoogde efficiëntie in assetmanagement en engineering te creëren.

Onze Fugro RailData® oplossingen leveren nauwkeurige up-to-date railinformatie zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen met betrekking tot investeringen en bedrijfsvoering.

Door het toepassen van innovatieve 3D meet- en testtechnieken kunnen wij complete spoorwegnetten nauwkeurig modelleren en snel, veilig en uitvoerig evalueren, inclusief alle gebouwen, objecten en sporen in de spoorwegcorridor. We leveren essentiële informatie, van sub-millimeter informatie over spoorstaafkopslijtage tot ballastbedinformatie en informatie over de ondergrond. Op deze manier brengen wij de spoorcorridor naar binnen op uw bureau en stellen wij u in staat nuttige informatie snel en efficiënt te analyseren.

Onze LiDAR en fotogrammetrie vanuit de lucht is een snelle, nauwkeurige en kostenefficiënte methode om complete spoorwegnetten in kaart te brengen, geschikt voor haalbaarheidsstudies voor spoorontwerp.

Onze diensten omvatten:

 • Digitale terreinmodellen voor haalbaarheidsstudies van nieuwe routes of om de stabiltieit van spoorbanen te onderzoeken
 • Karteren van spoorassets, objecten, aardebaan en vegetatie binnen de spoorwegcorridor.
 • Orthofotografie, oblieke luchtfotografie en video
 • Datamanagement en GIS-diensten

Wij verzamelen nauwkeurige geogerefereerde data van de spoorligging en video van de spoorobjecten met ons RILA Track systeem, welke binnen twee minuten aan vrijwel elke trein kan worden gemonteerd. De verzamelde data en video opnames worden gebruikt om een 3D-model van de spoorwegcorridor te maken, inclusief de bepaling van de absolute ligging en geometrie van de sporen.De operationele voordelen zijn:

 • Sterke vermindering van de veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan werkzaamheden op het spoor en minder onderbrekingen door buitendienststelling van sporen
 • Hoge snelheden van de meetwerkzaamheden (tot 100 mph/160kmh), zodat gegevens kunnen worden verzameld tegen aanzienlijk lagere kosten
 • Inzet van speciale meetvoertuigen en extra treinpaden niet nodig
 • Weinig hinder voor de reguliere treinexploitatie (dienstregeling); verbeterde efficiëntie
 • Verbeterde bruikbaarheid en functionaliteit van minder nauwkeurige datasets

Gebruik makend van ons RILA 360 systeem, welke een puntenwolk produceert met zeer hoge puntdichtheid en 360 graden foto's, leveren wij landmeetkundige informatie en foto's van de omliggende spoor infrastructuur en objecten. Gecombineerd met het RILA Track systeem levert dit een hogere absolute nauwkeurigheid dan traditionele statische laserscanning. De uit de RILA Track en RILA 360 systemen verkregen informatie wordt ontsloten in het RILA Portal. Het RILA portal heeft 3D visualisatie en analyse functionaliteiten. De toepassingen zijn:

 • Engineering van nauwkeurige gegevens van strategische locaties voor ontwerp of realisatie
 • Analyseren van objecten langs het spoor met het daarbij behorende profiel van vrije ruimte
 • Aanvullen van ontbrekende spoor en objecten data vanuit luchtopnames
 • Analyse van vegetatie en aardebaan
 • Verbeterde assetinformatie en details
Gebruikmakend van ons geavanceerde RILA Trackbed systeem (Ground Penetrating Radar), kunnen we snel complete routes onderzoeken zonder de geplande dienstregeling te beïnvloeden. Hiervoor bieden we een uitgebreid overzicht van de dikte en conditie van het ballastbed.

De toepassingen omvatten:

 • Assetmanagement: complete inmeting van spoornetwerken met informatie over de ballastbedconditie om gericht onderhoud te plegen
 • Grondonderzoek: o om de aard, omvang en oorzaak van ondergrondse problemen vast te stellen, inclusief drainage en kwaliteit van de ballast
 • Vernieuwingen: bepalen van de omvang van de vernieuwingslocaties en assisteren bij de voorbereidinging van de werkzaamheden door het in kaart brengen van ondergrondse kabels en leidingen en objecten.
 • QA/QC: verificatie van uitgevoerde werken
Wij hebben uitgebreide expertise in grondonderzoek om locaties te karakteriseren en ondergrondrisico's te evalueren. Onze geofysische opnames geven snel inzicht in de bodemgesteldheid waardoor gericht grondonderzoek door middel van sonderingen of boringen uitgevoerd kan worden.

De toepassingen omvatten:

 • In kaart brengen van ondergrondse anomaliën zoals gaten of holen, mijnactiviteiten en geologische risico's
 • Ontwerpparameters zoals stiffness mapping in grondwerken
 • Grondwateronderzoek
 • Geotechnische en geodetische monitoring
 • Bodemstructuur en grondlagen – van 1 meter tot 1 kilometer diep
Onze experts zorgen ervoor dat u beter geïnformeerd bent over de vorm en conditie van railtunnels, -bruggen en gebouwen. Door gebruik te maken van technieken als GPR, ultrasoon en infraroodthermografie kunnen we ondergrondse veranderingen detecteren die verouderings- of breukverschijnselen kunnen verklaren.

De toepassingen omvatten:

 • Bepaling van diktes en verborgen structuren
 • Onderzoek naar scheuren, holten en delaminatie
 • Onderzoek van bouwmateriaal
 • Onderzoek van corrosie en vocht
 • Karteren van kabels en leidingen

We bieden toegang tot beelden, video-opnamen, kaarten, LiDAR-datasets en analyses van het spoorwegnet via een intuïtieve online webserviceportaal. Dit zorgt voor een dynamisch 3D-model van de spoorcorridor, zodat asset managers gegevens kunnen vergelijken en een nauwkeurig overzicht van het spoorwegnet kunnen bijhouden. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Sterk gereduceerde kosten in verband met ruimtelijk gegevensbeheer door verminderen van (Tb) opslagcapaciteit op een eigen server 
 • Het maken van één gemeenschappelijke dataset om binnen een beveiligde omgeving informatie over assets te delen
 • Geen speciale plugins nodig aangezien de software in elke moderne browser werkt
 • Open platform zodat gegevens geïmporteerd/geëxporteerd kunnen worden vanuit bestaande softwarepakketten 
 • Eenvoudige weergave en navigatie om gespecialiseerde taken te vereenvoudigen

Wij bieden een snelle, veilige en betaalbare manier om essentiële spoorinfrastructuurinformatie te leveren voor uw assetmanagement en ontwerpactiviteiten.

 • Nauwkeurige en uitgebreide 3D-modellen van de spoorlijn corridor, boven en onder de grond
 • Een snelle, betaalbare en modulaire aanpak voor beoordeling van de conditie van assets, gebaseerd op uw specifieke behoeften
 • Oplossingen die zijn aangepast aan de grootte en nauwkeurigheidseisen van uw project
 • Unieke, niet-verstorende technologieën die uiterst nauwkeurige inventarisatiegegevens van assets bieden
 • Betrouwbaarheid, op basis van onze ervaring in het meten van meer dan 100.000 km spoor en objecten wereldwijd
 • Erkend en geaccrediteerd door internationale spoortnetinstanties voor het uitvoeren van een breed spectrum van onderzoekswerkzaamheden en consultatiediensten
 • Grondige kennis van assetmanagement en ontwerp

Meer informatie over onze services